Cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ

Thứ hai, 09/05/2022 15:03
(ĐCSVN) – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu. Luôn đổi mới, có cách làm khoa học, hiệu quả, đặc biệt là trong sinh hoạt chi bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ.
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc

Ngày 9/5, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố (TP) Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025"; Quy định số 55-QĐ/TƯ ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TƯ ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Theo Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm, Chương trình số 01-Ctr/TU và các Quy định 55/QĐ-TW, 37/QĐ-TW đã được Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện nghiêm túc. Trong chỉ đạo, xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm với nhiều giải pháp chủ động, tích cực và sáng tạo, góp phần tạo chuyển biến trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận.

Đáng chú ý, công tác nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên được chú trọng. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của quận từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa; đã tạo được nguồn cán bộ có trình độ cho trước mắt và lâu dài. Việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý được triển khai bài bản, đồng bộ và đạt kết quả. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; phương thức quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ quận tới cơ sở thường xuyên được đổi mới...

Kết quả các chỉ tiêu cụ thể, năm 2021, quận đã đạt 98,65% số tổ chức cơ sở Đảng và 93,36% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm; số đảng viên mới kết nạp trong năm/chỉ tiêu đề ra đạt 213/210; giảm được 15 phòng, tổ chuyên môn thuộc 3 đơn vị sự nghiệp; giảm 1.950 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước (theo quyết định giao biên chế của TP)…

Tuy vậy, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm cũng thừa nhận, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành các chương trình, đề án, chuyên đề, kế hoạch và tổ chức các hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết của quận và cơ sở Đảng còn chậm. Một số cấp ủy Đảng chưa căn cứ vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm để kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; việc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề tại một số đơn vị chưa thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn...

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, Quận ủy Hoàn Kiếm đã chuẩn bị nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, báo cáo có phụ lục kèm theo; trong đó, quận đã thực hiện nghiêm túc Chương trình 01-CTr/TU, triển khai chất lượng Quy định số 55-QĐ/TƯ và Quy định số 37-QĐ/TƯ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, trong điều kiện phòng, chống dịch khó khăn, nhưng kinh tế của quận Hoàn Kiếm có bước phát triển vượt bậc, lần đầu tiên thu ngân sách của quận đạt trên 14 nghìn tỷ đồng/năm. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được địa phương thực hiện tốt, đặc biệt có nhiều mô hình tốt trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, quận đã xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo chuyển biến trong nâng cao chất lượng công tác Đảng, chính quyền...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Quận ủy Hoàn Kiếm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 01-CTr/TU, triển khai Quy định số 55-QĐ/TƯ và Quy định số 37-QĐ/TƯ, gắn với vai trò, vị trí là quận trung tâm. Trong đó, quận phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chương trình đến các cơ quan, đơn vị một cách cụ thể, thực chất, đồng bộ; rà soát từng chỉ tiêu; người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện các nội dung trong Quy định số 55-QĐ/TƯ và Quy định số 37-QĐ/TƯ. Ban Chấp hành Đảng bộ quận thường xuyên cập nhật các nội dung gắn với thực tế, thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, qua đó chỉ rõ những tồn tại hạn chế của từng đơn vị, cá nhân. Đồng thời tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu. Luôn đổi mới, có cách làm khoa học, hiệu quả, đặc biệt là trong sinh hoạt chi bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ…/.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực