Cần xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ sáu, 03/12/2021 23:14
(ĐCSVN) - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm chính trị cao hơn và giải pháp đồng bộ quyết liệt hơn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và có sản phẩm cụ thể.
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc. 

Chiều 3/12, Đoàn kiểm tra số 140 của Ban Bí thư do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08 - QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng thành viên đoàn kiểm tra và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã công bố Quyết định 140-QĐNS/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2021.

Quyết định nêu rõ, đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 08 - QĐ/TW, ngày 25/10/20218 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Cũng theo Quyết định, Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và báo cáo kết quả kiểm tra trình Ban Bí thư trong thời gian cuối năm 2021.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai nhiệm vụ của Ban Cán sự đảng, cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường trong triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08 - QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Cán sự Đảng của Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục nâng cao hơn nữa tính tiền phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn và phân công, phân nhiệm rõ ràng trong triển khai nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là việc triển khai Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, từ đó nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trong giải quyết các thủ tục, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Nhấn mạnh tới nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều Đảng viên không được làm, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng với quyết tâm chính trị cao hơn và giải pháp đồng bộ quyết liệt hơn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và có sản phẩm cụ thể.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo điều hành sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành và sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, đảng viên, Bộ Tài nguyên và Môi trường, toàn ngành đã phát huy tinh thần “kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”. Cán bộ, đảng viên luôn chủ động, sáng tạo, để hóa giải các thách thức, chủ động chuẩn bị các nền tảng thế và lực, tăng tốc bứt phá để tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững đất nước./.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực