Chất lượng cấp ủy được nâng cao, đảm bảo các tiêu chuẩn

Thứ năm, 19/11/2020 10:13
(ĐCSVN) – Chiều 18/11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.
leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết: Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XXII Đảng bộ TP lần này đã bầu được đội ngũ cán bộ đảm bảo cả về lượng và chất.
 

Hoàn thành sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch

Báo cáo tổng kết của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo quán triệt, xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn thành phố. Qua đó, các cấp ủy, đơn vị đã xác định cụ thể tiến độ nội dung công việc theo từng tháng và phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan liên quan có liên quan.

Cùng với việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định cụ thể về thời gian, tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để làm cơ sở triển khai thực hiện, Thành ủy Đà Nẵng cũng đã thành lập và ban hành quy chế làm việc của các Tiểu ban Văn kiện, Nhân sự, Tổ chức phục vụ Đại hội và các tổ giúp việc cho các tiêu ban.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội.

Theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng: “Điểm mới trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ này là Ban Thường vụ Thành ủy đã hướng dẫn thống nhất về bộ chỉ tiêu kinh tế - xã hội đưa vào văn kiện đại hội các Đảng bộ quận, huyện và chương trình khung đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo bổ sung việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đưa vào thảo luận tại đại hội”.

Đặc biệt, trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị và đảm bảo tiến độ kế hoạch chung. Nhờ vậy, việc chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đảm bảo đúng quy định theo Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản của Trung ương; các đại hội đã hoàn thành đảm bảo chất lượng và sớm hơn 01 tháng so với kế hoạch đề ra.

Trong khi đó, ở tất cả các Quận ủy, Huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể và tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo đến cán bộ, đảng viên; phân công các cơ quan, đơn vị và từng đồng chí ủy viên ban thường vụ thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo toàn diện công tác chuẩn bị đại hội.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hội nghị.

Bầu được đội ngũ cán bộ đảm bảo cả về lượng và chất

Với sự chủ động và bám sát các chỉ đạo của Trung ương và thực tế ở địa phương, đơn vị, tại đại hội Đảng bộ cấp, đặc biệt là cấp trên cơ sở tại Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu được đội ngũ cán bộ đảm bảo cả về lượng và chất, tỷ lệ đổi mới cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ, cơ cấu 3 độ tuổi. Đặc biệt, tỷ lệ cán bộ nữ và trẻ đều cao hơn quy định của Trung ương.

Theo các ý kiến tại Hội nghị, ngoài những nỗ lực chỉ đạo và kết quả trên, công tác tuyên truyền tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được các cấp ủy, địa phương, đơn vị chú trọng thực hiện đảm bảo nội dung, yên cầu và những định hướng có liên quan cả trước, trong và sau đại hội.

Công tác chuẩn bị Văn kiện đại hội và tổ chức lấy ý kiến góp ý được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, chất lượng, thể hiện tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân trong việc đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội cấp mình cũng như dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, việc xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội các cấp trên địa bàn TP đã được các cấp ủy chủ động triển khai đồng thời với các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, nghị quyết đại hội theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và được quan tâm đầu tư nghiên cứu kỹ, bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Về công tác nhân sự, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Thành ủy viên, Phó ban Tổ chức Thành ủy cho rằng, tại đại hội Đảng các cấp và Đại hội XXII Đảng bộ TP, công tác nhân sự cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, các chức danh chủ chốt đã được chuẩn bị đúng nguyên tắc, quy trình. Các chức danh chủ chốt đều trúng cử và hầu hết đạt số phiếu tín nhiệm cao. Chất lượng cấp ủy được nâng cao, đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác cũng như độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Riêng với Đại hội XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng, theo đánh giá tại Hội nghị, một nội dung đáng chú ý là dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, Quy chế làm việc, kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng bộ và tình hình thực tế để kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, cầu thị, thẳng thắn, trung thực chỉ ra những hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đã đề ra biện pháp cụ thể để khắc phục trong nhiệm kỳ đến.

Cùng với đó, việc xây dựng dự thảo chương trình hành động là một trong những điểm mới tại Đại hội lần này và nhận được sự đồng tình của đảng viên, đại biểu.

leftcenterrightdel
 Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị vì có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trên địa bàn TP thời gian qua.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, điểm nổi bật so với các nhiệm kỳ trước là Thành ủy đã tổng kết Đề án nhân sự Đại hội và công tác nhân sự trong nhiệm kỳ 2015-2020, rút ra bài học kinh nghiệm; chỉ đạo xây dựng Đề án nhân sự Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng trinh các cơ quan tham mưu, giúp việc Trung ương và Bộ Chính trị.

“Trên cơ sở quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện đúng quy trình bước 5 đối với nhân sự tái ứng cử và nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và nhân sự giữ các chức danh chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đảm bảo chu đáo, kỹ lưỡng, dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định, khách quan, minh bạch. Đối với các trường hợp có liên quan đến các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND TP rà soát, thẩm tra, xin ý kiến Thanh tra Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và tổ chức kiểm điểm nghiêm túc; 100% nhân sự giới thiệu bầu cử tại đại hội được Ban Tổ chức Trung ương thẩm định đảm bảo tiêu chuẩn”- đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết.

Ngoài những đánh giá trên, Hội nghị cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP; đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm cũng như xác định những nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian đến.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã khen thưởng 18 tập thể và 18 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trên địa bàn TP vừa qua./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực