leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. 

Cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; thường trực tỉnh, thành ủy, lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy, giám đốc sở nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tháng 10/2020, toàn Ngành đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm được giao. Đã tổ chức thành công đại hội cấp tỉnh theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng và hoàn thành báo cáo kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tính đến hết ngày 29/10/2020, có 67/67 (100%) đảng bộ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu được 3.330 đồng chí vào BCH các Đảng bộ, trong đó có 1084 đồng chí tham gia lần đầu, đạt 32,5%; trình độ cấp ủy viên được nâng lên so với nhiệm kỳ trước; trong đó, cấp ủy có trình độ thạc sỹ trở lên là chiếm 66,67%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,11%.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí, hình thức, phô trương. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, thống nhất cao; cơ bản không có hiện tượng chạy chức, chạy quyền, vận động, tác động bởi lợi ích nhóm.

Thành công của đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tạo khí thế mới, vận hội mới, làm cơ sở tổ chức cho Đại hội XIII của Đảng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị. 

Toàn Ngành đã tham mưu chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 13 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng. Tích cực tham mưu Tiểu ban Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị Báo cáo về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tham mưu Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị trình về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII theo đúng quy định, góp phần vào thành công của Hội nghị Trung ương 13 khóa XII, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Ngành Tổ chức dã làm tốt công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XV. Tham mưu việc chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới và kiện toàn nhân sự chính quyền các cấp Nhà nước sau Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng quy định. Tham mưu thực hiện chế độ chính sách theo đúng quy định, nhất là đối với 268 đồng chí tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương thôi tái cử và không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Cùng với đó, nhiều hoạt động thi đua sôi nổi kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng được tổ chức; Tích cực tham gia góp phần phòng, chống, lũ lụt, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung; nhiều địa phương, đơn vị tổ chức các đợt quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra, góp phần giúp người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều mô hình mới, cách làm hay thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nhiều tỉnh thành đã hoàn thành các công trình, phần việc chào mừng Đại hội với tổng vốn lên đến hàng ngàn tỷ đồng; một số đảng bộ dừng chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội, tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, riêng Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương có 20 đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đăng ký ủng hộ số tiền 81 tỷ 800 triệu đồng. Bình Dương đã có sự sáng tạo trong việc số hóa tài liệu, văn kiện, các đại biểu có thể quét mã QR code để truy cập, nghiên cứu trực tiếp tại Đại hội trong điều kiện vẫn đảm bảo phá sóng tại hội trường trong công tác an ninh. Yên Bái là địa phương đầu tiên trong cả nước đã mạnh dạn đưa chỉ số “Hạnh phúc của người dân” thành một chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội.

Công tác tuyên truyền, nhất là việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương được đẩy mạnh, góp phần tạo khí thế mới, để đại hội thực sự là ngày hội của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Tiếp tục chú trọng công tác đấu tranh, phản bác, vô hiệu hóa các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận những kết quả quan trọng toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong tháng 10 năm 2020. Thời gian tới, trong bối cảnh vừa phải hoàn thành chương trình công tác năm, chương trình công tác của nhiệm kỳ, tham gia chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu toàn Ngành cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; khẩn trương khắc phục hậu quả do lũ lụt, thiên tai gây ra, góp phần ổn định cuộc sống người dân, đồng thời tập trung cao độ, khắc phục khó khăn,  phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị. 

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu Ban Tổ chức các cấp sớm tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa qua; kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp ủy, cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời chuẩn bị nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trưởng đoàn đại biểu Quốc  hội khóa XV.

Đồng thời, chuẩn bị thật tốt các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 14 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng. Trong đó: tham mưu Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII và tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 14 khóa XII; hoàn thành  Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc và các nội dung phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại theo chương trình, kế hoạch, nghị quyết năm 2020 về công tác xây dựng Đảng; trong đó, tập trung hoàn thành các đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp.

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với nhân sự Đại hội XIII của Đảng và nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Nghiêm cấm việc chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết thu hồi, huỷ bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự của cán bộ để hình thành văn hóa không chạy chức, chạy quyền.”

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, thành công của đại hội đảng bộ các cấp góp phần tạo khí thế sôi nổi chào mừng Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền việc thảo luận, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, chuẩn bị chấm sơ khảo, chung khảo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020…/.

Tin, ảnh: Nhóm PV