Đà Nẵng chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Thứ tư, 15/06/2022 16:30
(ĐCSVN) – Không ngừng nỗ lực nâng cao vai trò, chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, phục vụ có hiệu quả công tác cán bộ tại địa phương.

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng khi nói về nhiệm vụ tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ mà Thành uỷ Đà Nẵng đang tập trung triển khai.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, Thành uỷ Đà Nẵng luôn xác định công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, trước diễn biến phức tạp, nhiều mặt tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, trong đó có sự chống phá và âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch đã lôi kéo, kích động, tác động đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó tạo ra những mâu thuẫn và sự hoài nghi trong nội bộ Đảng và xã hội, đồng thời phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng và thành quả cách mạng, đề cao cái tôi cá nhân, lối sống vị kỷ, tha hoá nhân cách, trở thành công cụ cho các thế lực thù địch lợi dụng… Thực tế này đòi hỏi công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần được các cấp uỷ trên địa bàn TP quan tâm, chú ý hơn.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý vào Đề án "Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển TP nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo" . 

Cũng theo đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, thời gian qua có những trường hợp trước đây là cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của nhà nước, bị loại ra khỏi hàng ngũ của Đảng đã có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, đã công khai nói, viết, tán phát các tài liệu, trả lời phỏng vấn báo, đài nước ngoài với nhiều nội dung sai trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ của Đảng. Cùng với đó, hiện tượng cán bộ, đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng hoặc không thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng sau khi nghỉ hưu tuy không phổ biến nhưng đang có xu hướng tăng. Trong khi đó, công tác giữ gìn bí mật nhà nước mặc dù được tăng cường nhưng vẫn còn sơ hở, đã để xảy ra một số vụ việc lộ, lọt thông tin, tài liệu khi chưa được chính thức ban hành, có trường hợp dẫn đến tình trạng gây hoang mang dư luận…

Những vấn đề này đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, uy tín của chính quyền địa phương và ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 39-CT/TW ngày 18/8/2014 về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay và ban hành Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 thay thế Quy định số 57-QĐ/TW. Nhờ đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã có nhiều nội dung mới theo hướng chặt chẽ hơn về tổ chức thực hiện, đặc biệt là chuyển mạnh trọng tâm từ xem xét các vấn đề lịch sử sang nắm bắt và giải quyết vấn đề hiện nay gắn với việc phòng, chống “suy thoái” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Vì vậy, công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định kết luận về tiêu chuẩn chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay đối với cán bộ, đảng viên được chỉ đạo chặt chẽ, chủ động, bài bản và hiệu quả hơn. Trên cơ sở đó đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, phục vụ có hiệu quả công tác cán bộ, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng vừa qua. Qua đó tiếp tục tạo sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng cho biết.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả trên, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh cũng thẳng thắn, việc nắm tình hình chính trị nội bộ vẫn đang là khâu yếu trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chính trị hiện nay.

Theo đồng chí, nhiều vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên diễn ra hằng ngày nhưng tổ chức đảng, người đứng đầu không nắm được, nhất là những vấn đề thuộc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến công tác quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên. Cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại các quận uỷ, huyện uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ thường xuyên thay đổi, không được tập huấn bài bản về nội dung nghiệp vụ của công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ở một số nơi còn tình trạng chỉ nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, không thường xuyên theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên nên thụ động trong việc xem xét, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp có vấn đề về tư tưởng chính trị.

leftcenterrightdel
Tại Hội thảo trên, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh đề xuất 8 giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

Để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần chủ động đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng cho biết cần phải tiếp tục gắn công tác này với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Đồng thời Nguyễn Đình Vĩnh cho rằng có 8 vấn đề Thành ủy Đà Nẵng cần cũng tập trung thực hiện, như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp uỷ, thường vụ cấp uỷ và người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; phải đặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp uỷ và thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao đối với công tác này, đồng thời thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; coi trọng công tác nắm bắt tình hình chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên (trong đó cần xác định bảo vệ chính trị nội bộ không phải là “bới lông tìm vết” mà phải lấy tích cực, chủ động phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, xử lý đối với những vụ, việc, hiện tượng, hành vi gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến nền tảng tư tưởng, mục đích, lý tưởng, uy tín, vị thế chính trị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch về chính trị nội bộ của Đảng, của hệ thống chính trị…).

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với nhân sự tham gia cấp uỷ các cấp; tăng cường quản lý hoạt động của báo chí, truyền thông, mạng xã hội, đảm bảo an toàn, an ninh mạng; chú trọng công tác quản lý hoạt động đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện… không để các phần tử xấu lợi dụng tác động vào công tác chính trị nội bộ của ta; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài; tăng cường số hoá dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là nguồn dữ liệu hiện đang theo dõi, quản lý tại các phòng bảo vệ chính trị nội bộ, từ đó khớp nối với nguồn dữ liệu khác, đưa vào hệ thống quản lý chung./.

Bài, ảnh: Đình Tăng

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực