Đà Nẵng: Nâng cao công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ bảy, 10/12/2022 08:42
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại TP Đà Nẵng thời gian qua đã được Ban Nội chính Thành uỷ và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP rất quan tâm, chú trọng. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng.

Thông tin trên được đồng chí Võ Công Chánh- Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ Đà Nẵng cho biết. Đồng thời, đồng chí cũng khẳng định: Trên cơ sở phương châm vừa tích cực chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó phòng ngừa là cơ bản, lãnh đạo Thành uỷ Đà Nẵng đã có nhiều chỉ đạo đối với công tác này. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành uỷ đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ.

Ngay sau đó, ngày 02/6/202, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 15-KH/TU 1 về quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 04 kể trên; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong nội bộ Đảng và toàn xã hội, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời cũng góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội TP.

leftcenterrightdel

Hoạt động tuyên tuyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
tại Đà Nẵng luôn được các cấp, các ngành, địa phương và cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm. 

Tuy nhiên, đại diện Ban Nội chính Thành uỷ Đà Nẵng cũng chia sẻ: Việc tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn TP bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế, nhất là việc thực hiện, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số địa phương còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Các hình thức phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa đa dạng, chủ yếu là các hình thức truyền thống. Tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được phát hành số lượng còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa đồng bộ, chặt chẽ…

Trước thực tế đó, để công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn TP, Ban Nội chính Thành uỷ Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Báo Đà Nẵng, Đài phát thanh- truyền hình Đà Nẵng bước đầu triển khai một số nhiệm vụ có liên quan.

Trong các nhiệm vụ này, đáng kể như việc tổ chức toạ đàm “Đà Nẵng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ” và tổ chức tuyên truyền 125 chuyên đề qua chuyên mục “Góc nhìn pháp luật” (nay là chuyên mục Nội chính) phát sóng định kỳ hành tuần trên sóng Đài phát thanh- truyền hình Đà Nẵng.

Cùng với đó, Ban Nội chính Thành uỷ Đà Nẵng còn phát hành bản tin nội chính hàng tháng đến cán bộ chủ chốt TP; mở chuyên mục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên Trang thông tin điện tử Thành uỷ, được đông đảo cán bộ, công chức, người dân quan tâm theo dõi. Nhờ vậy, nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng cao, tạo sự thống nhất, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong quá trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và xã hội về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, một công việc rất quan trọng, tác động mạnh mẽ là Ban Nội chính Thành uỷ Đà Nẵng phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ xây dựng Bộ tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng hình thức sổ tay.

“Sổ tay được xây dựng theo dạng hỏi- đáp ngắn gọn, có tính phổ quát, phổ cập, phổ thông và khái quát cao; có sự cân đối giữa nội dung lý luận và thực tiễn, các câu hỏi kiến thức và kỹ năng, hướng tới tiêu chí “đạt” về yêu cầu, “đúng” về nội dung, “đủ” về liều lượng. Cạnh đó, nội dung cuốn sổ tay này cũng được biên tập kỹ lưỡng, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc”- Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ Đà Nẵng Võ Công Chánh thông tin.

Trong khi đó, trên Báo Đà Nẵng, Ban Nội chính Thành uỷ cũng phối hợp xây dựng chuyên trang tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cả báo giấy và báo điện tử.

Qua triển khai chuyên trang này, lượng tin bài tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo được tăng cường và cập nhật thường xuyên. Người dân qua đó cũng được tiếp cận thông tin đầy đủ, đa dạng về hình thức hơn với nhiều nộng dung mới mang tính thời sự trreen lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời kịp thời cung cấp các thông tin vụ án, vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm, từ đó giúp người dân biết, tránh gây hoang mang, hiểu nhầm.

Bên cạnh các nhiệm vụ kể trên, Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ Đà Nẵng cũng cho biết, nhiều hội nghị, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức cũng được Ban Nội Chính và các ngành, địa phương, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai khá thường xuyên. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Nội chính Thành uỷ Đà Nẵng đã mở được 09 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến công tác Nội chính Đảng, trong đó có 03 lớp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đối tượng tập huấn được mở rộng đến bí thư Đảng uỷ phường, xã.

“Thông qua các lớp này đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP nắm được những kiến thức cơ bản về Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, làm cơ sở để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn”- đồng chí Võ Công Chánh cho hay và khẳng định thêm: Tới đây, Ban Nội chính Thành uỷ Đà Nẵng sẽ mở một lớp tập huấn về “Văn hoá liêm chính”, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngoài việc tiếp tục triển khai các hoạt động, nhiệm vụ kể trên, trong thời tới, tại các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ lựa chọn mô hình điểm để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, theo Ban Nội chính Thành uỷ Đà Nẵng, nội dung thực hiện các mô hình điểm là tổ chức, kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị và các địa bàn dân cư; tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, nói chuyện chuyên đề về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn; tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên hệ thống truyền thanh cơ sở….

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng thường xuyên mở các cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi, các cuộc thi tìm hiểu về luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hoặc thi sáng tác tranh, ảnh, biếm hoạ có chủ đề về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đạo đức liêm chính…

Cạnh đó, đại diện Ban Nội chính Thành uỷ Đà Nẵng cũng cho hay, tới đây Trường Chính trị TP sẽ nghiên cứu bổ sung nội dung về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo sự tự giác, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiên trì giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Đồng thời với những nhiệm vụ vừa nêu, việc ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông trong công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được TP Đà Nẵng đầu tư, đẩy mạnh./.

Bài, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực