Ngày 15/10, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 –2025 . Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi họp báo.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Hưng Yên chủ trì buổi họp báo. 

Tại buổi họp báo, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết: Ngay sau khi Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 185-KH/TU, đã chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng của tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung liên quan về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã quyết định thành lập các tiểu ban: nhân sự, văn kiện, tổ chức và phục vụ đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua các cuộc họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách từng mặt công tác: Công tác tuyên truyền khánh tiết; công tác nhân sự, chuẩn bị các văn kiện; cơ sở vật chất phục vụ…

Thường trực Tỉnh ủy hội ý thường xuyên hàng ngày, họp hàng tuần để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các công việc chuấn bị cho Đại hội; kịp thời cho ý kiến chỉ đạo đảm bảo tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc; xác định rõ những nội dung đã báo Ban Thường vụ, Ban chấp hành để xem xét quyết định; việc xây dựng chương trình làm việc và kịch bản chi tiết của đại hội, các hoạt động điều hành của đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu, đoàn thư ký, phương án nhân sự cấp ủy, đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng ... đến nay đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng.

Công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất và trang trí khánh tiết phục vụ đại hội được chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, trang trọng và tiết kiệm đảm bảo nội dung, hình thức theo quy định của Trung ương, đặc biệt đã tiến hành tuyên truyền trên loa đài, panô, áp phích, băng khẩu hiệu, cờ treo tại các đường phố, cửa ngõ đi vào thành phố Hưng Yên, của ngõ vào tỉnh. Đài PTTH tỉnh và Báo Hưng Yên đã và đang thường xuyên đưa tin bài tuyên truyền trong phạm vi toàn tỉnh về tổ chức và kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trước khi xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Tỉnh uỷ khóa XIX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành sơ kết đánh giá thực hiện Chương trình Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy; chỉ đạo các Ban Đảng, Ban Thường vụ cấp huyện, sở, ngành, đoàn thể xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh làm căn cứ đánh giá và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Tỉnh uỷ được chuẩn bị công phu, chu đáo theo các bước: Tiểu ban văn kiện dự thảo trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Dự thảo văn kiện được gửi để tổ chức thảo luận dân chủ tại Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ; tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên có kinh nghiệm; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, xin ý kiến tham gia đóng góp của các bộ, ban, ngành Trung ương; báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo, hoàn chỉnh trước khi trình Đại hội. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở; ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đồng thời xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, báo cáo, xin ý kiến Đại hội.

leftcenterrightdel

Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 

Đến ngày 28/8/2020, Tiểu ban Văn kiện đã nhận được 13 báo cáo của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (tổng hợp từ 13 đại hội cấp huyện với 2.523 đảng viên tham dự); báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy (tổng hợp ý kiến từ 1.419 cuộc họp do Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, lấy ý kiến của 746.195 cán bộ, đoàn viên và nhận được 120.809 lượt ý kiến) tham gia vào dự thảo Báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định của Chỉ thị 35 - CT/TW, quy trình nhân sự theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản có liên quan về công tác nhân sự Đại hội, cụ thể:

Thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện quy trình nhân sự Đại hội, xây dựng báo cáo tổng kết công tác nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 -  2025 trong tháng 6; xây dựng phương án nhân sự Đại hội; tổ chức đánh giá đối với 35 đồng chí đủ tuổi tham gia tái cử và khảo sát đối với 78 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 đủ tiêu chuẩn, điều kiện; đồng thời rà soát, thẩm tra, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với các nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiếp tục hoàn thiện Đề án nhân sự trình xin ý kiến Trung ương xem xét, phê duyệt theo quy định (phương án đã được Bộ Chính trị cho ý kiến tại buổi làm việc ngày 18/9/2020). Ngày 11/9/2020 và ngày 23/9/2020 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành thực hiện quy trình nhân sự (5 bước) tái cử cấp uỷ và lần đầu tham gia cấp uỷ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng thời dự kiến các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Về số lượng, cấp uỷ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến là 52 đồng chí (bao gồm 01 đồng chí được Trung ương điều động, luân chuyển về địa phương); giảm 02 đồng chí, xấp xỉ 4%. Trong đó có 35 đồng chí tái cử, 17 đồng chí tham gia lần đầu.

Qua thực hiện, nhìn chung công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành dân chủ, khách quan, chặt chẽ; quy trình thực hiện công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, tránh tư tưởng cá nhân, cục bộ, khép kín, nhân sự được giới thiệu bảo đảm chất lượng, có tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý và được số đông các đại biểu đồng ý giới thiệu, đồng thời kỳ vọng lãnh đạo toàn diện, được đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Theo Quyết định phân bổ đại biểu của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên được bầu 19 đại biểu chính thức; bầu đại biểu dự khuyết do Đại hội quyết định Căn cứ Quyết định phân bổ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị danh sách 19 đại biểu chính thức theo đúng định hướng cơ cấu, 02 đại biểu dự khuyết.

Công tác giải quyết đơn thư trước khi bước vào Đại hội: Để Đại hội đạt kết quả, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo UBKT Tỉnh uỷ tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, đảng viên cần phải giải quyết trước khi bước vào Đại hội.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết, trong 5 năm qua, kinh tế của Hưng Yên phát triển nhanh, xã hội ổn định. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt trước, vượt cao so với kế hoạch; công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng đạt kết quả tích cực, đột phá trong hạ tầng giao thông, xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả cao, an toàn và bền vững, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển ở mức khá. Công tác tài chính ngân sách đạt kết quả tích cực và nổi bật. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên được tăng cường, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Các vấn đề xã hội được quan tâm. Văn hóa được gìn giữ và phát huy; giáo dục, y tế, khoa học công nghệ được đẩy mạnh; an sinh và tiến bộ xã hội được tăng cường. Bên cạnh đó, công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc; hoạt động đối ngoại được tăng cường, cải cách tư pháp được đẩy mạnh, góp phần quan trọng để xã hội ổn định, giữ vững môi trường đầu tư phát triển kinh tế.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên trình bày báo cáo tóm tắt kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Nhìn chung, trong 5 năm qua, kinh tế toàn tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao (bình quân 8,38%/năm), là một trong 16 tỉnh thành tự cân đối thu chi, tổng sản phẩm bình quân đầu người ở mức cao (năm 2019) đứng thứ 13 so với các tỉnh thành trong cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, xây dựng (chiếm 61,5%). Năm 2019 đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp xã, đến nay đã đạt nông thôn mới cấp huyện, cấp tỉnh.

Trong 5 năm tới, mục tiêu của toàn tỉnh là phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững; tiếp tục thực hiện các khâu đột phá Trung ương đề ra, đồng thời đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá: Thực hiện quy hoạch tỉnh, tập trung thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch, ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách Nhà nước; Tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị, phát triển hạ tầng số, ưu tiên hạ tầng giao thông và các địa bàn trọng điểm để tạo động lực phát triển; Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển giữa các cấp, các ngành; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có uy tín, năng lực nổi trội.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã trả lời các câu hỏi của báo chí xung quanh những lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới và giải đáp một số thắc mắc của các phóng viên về quá trình tác nghiệp trong thời gian diễn ra Đại hội. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong các ngày từ 24-26/10 với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – đơn vị đầu mối cung cấp thông tin sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các phóng viên báo chí tác nghiệp, đưa tin bài tuyên truyền kịp thời về Đại hội./.

Tin, ảnh: Kiều Giang