leftcenterrightdel
 Cử tri tỉnh Đắk Lắk đi bầu cử ngày 23/05/2021.

UBBC tỉnh Đắk Lắk cho biết, với số cử tri tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử 23/5 đạt dưới 50%, căn cứ theo quy định của Luật bầu cử, UBBC tỉnh sẽ tổ chức bầu cử lại tại ba đơn vị bầu cử kể trên.

Được biết, tại 03 đơn vị bầu cử phải bầu cử lại này có khoảng 3.200 cử tri. Thời gian tổ chức bầu cử lại được ấn định vào Chủ nhật (6/6/2021). 

Theo đánh giá của UBBC tỉnh Đắk Lắk, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng luật định, dân chủ và an toàn theo quy định trong phòng, chống dịch COVID-19. Tại tất cả 14/14 đơn vị bầu cử của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép bỏ phiếu sớm trước một ngày (22/5) đều đúng quy định của Luật bầu cử.

Riêng trong ngày bầu cử 23/5, toàn tỉnh có 1.794 tổ bầu cử được tiến hành đúng tiến độ thời gian và các quy định của luật định; đã có 1.371.315 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,76%; có 1.721 trong tổng số 1.802 điểm bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt 100%; trong đó, sáu huyện gồm Cư Kuin, Krông Bông, Krông Búk, Krông Pắk, Krông Năng và Lắk có 100% số cử tri đi bỏ phiếu.

Tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Không khí ngày bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định. Các cử tri đi bầu cử đều hào hứng, phần khởi, tin tưởng, đặt niềm tin lớn vào các ứng cử viên. Kết quả, cử tri tỉnh Đắk Lắk đã bầu đủ 09 đại biểu Quốc hội khóa XV, 75 đại biểu HĐND tỉnh, bầu 513 trong tổng số 514 đại biểu HĐND huyện và 4.628 trong tổng số 4.658 đại biểu HĐND xã được ấn định./.

Tin, ảnh: Đình Tăng