leftcenterrightdel
 Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy Đắk Nông trao đổi, thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở.  (Ảnh: Đình Tăng)

Nhiệm kỳ 2006-2020, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tập trung quan tâm công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, qua đó đã tạo nhiều chuyển biến quan trọng trên mặt trận này. Góp phần tạo thành công đó có vai trò không nhỏ của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Khẳng định về những nỗ lực và kết quả của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Hà Trung Ký, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trên địa bàn tỉnh 5 năm qua luôn được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả khá toàn diện, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên.

“Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Các đơn vị đã chủ động xây dựng, ban hành chương trình, quy chế phối hợp, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đồng thời lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm được dư luận quan tâm để tiến hành kiểm tra, giám sát; đặc biệt đã nâng cao chất lượng và tạo sự chuyển biến rõ nét các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên”- đồng chí Hà Trung Ký nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Đắk Nông, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 14.318 đảng viên (có 2.624 cấp ủy viên các cấp) và 1.535 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận có 45 tổ chức đảng và 226 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra, trong đó có 14 tổ chức đảng và 111 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức và 2 đảng viên.

Cấp ủy các cấp cũng tiến hành giám sát chuyên đề 2.366 đảng viên và 654 tổ chức đảng. Kết quả giám sát đã phát hiện 1 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, chuyển qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 743 đảng viên (cấp ủy viên các cấp 192 đồng chí) và 24 tổ chức. Đã giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng 3 đảng viên; qua giải quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật 1 và giảm hình thức kỷ luật 2 trường hợp.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 673 đảng viên (cấp ủy viên các cấp 265 đồng chí) và 47 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 626 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật 387 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 376 đảng viên, kết luận có 43 tổ chức có vi phạm, đã đề nghị thi hành kỷ luật 16 tổ chức đảng.

Đồng thời, Ủy ban kiểm tra các cấp cũng kiểm tra 673 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 317 tổ chức đảng cấp dưới về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; đồng thời đã tiến hành giám sát chuyên đề 497 tổ chức và 309 đảng viên; giải quyết 93 đơn thư tố cáo đảng viên. Đến nay, Ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 241 đảng viên. Giải quyết 2 trường hợp khiếu nại kỷ luật Đảng. Kiểm tra thu, chi ngân sách đối với 43 tổ chức và 508 tổ chức trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

“Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp tại Đắk Nông đã có nhiều tiến bộ, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, phương pháp công tác Đảng; nội dung kiểm tra, giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, địa bàn nổi cộm dễ phát sinh tiêu cực và gắn với trách nhiệm người đứng đầu; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được nâng cao, có sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý kỷ luật Đảng. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã lựa chọn đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và tập trung kiểm tra nhiều vấn đề quan trọng, phức tạp được dư luận quan tâm; tổ chức kiểm tra các cấp một số vụ việc và chủ động “đi trước” làm rõ nhiều việc, sau kết luận kiểm tra đề nghị cơ quan thanh tra, điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện quyết liệt không có vùng cấm trong xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên, tạo sự ổn định của địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng”- đồng chí Hà Trung Ký, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông nhấn mạnh thêm./.

Bài, ảnh: Đình Tăng