Đảng bộ Hà Tĩnh: Giữ trọn niềm tin, vững bước dưới lá cờ của Đảng

Thứ bảy, 01/02/2020 16:20
(ĐCSVN) - Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh diễn ra ngày 1/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn mong muốn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, giữ trọn niềm tin, vững bước dưới lá cờ của Đảng.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn ôn lại những mốc son 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh 

 

Ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập và trưởng thành của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lập nên những kỳ tích hào hùng, mốc son chói lọi, “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Thực tiễn 90 năm thành lập và trưởng thành của Đảng đã chứng minh: Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng cũng được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Đảng đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống tốt đẹp, vẻ vang mà các thế hệ hôm nay và mai sau phải tiếp tục giữ gìn, bồi đắp, phát huy.

Ôn lại những mốc son chói lọi của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trong tiến trình phát triển của đất nước, dân tộc và của Đảng quang vinh; những thành quả tỉnh đạt được sau 30 năm tái lập tỉnh, đồng chí Lê Đình Sơn cho biết, sau 15 năm đồng cam cộng khổ cùng tái thiết, xây dựng quê hương Nghệ - Tĩnh chung nôi văn hóa xứ Nghệ, từ tháng 9/1991, tỉnh Hà Tĩnh tái lập lại. Trong điều kiện nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp, tồn đọng cũ - thách thức mới đan xen, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã chủ động tiếp bước các thế hệ ông cha; phát huy truyền thống văn hóa và cách mạng; đoàn kết, thống nhất; vượt qua khó khăn; kiên trì, nỗ lực, sáng tạo vươn lên, dành được nhiều thành tựu quan trọng, vượt bậc trong suốt 30 năm qua; đưa tỉnh từ một địa phương nông nghiệp lạc hậu, vươn lên trở thành tỉnh khá với quy mô và cơ cấu kinh tế hợp lý, theo hướng công nghiệp hiện đại. Nhiều năm liền Hà Tĩnh là tỉnh tốp đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển khu kinh tế trọng điểm, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách, xóa đói giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển văn hóa - xã hội…

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 

Năm 2019, sau nhiều năm vượt qua thách thức do sự cố môi trường biển năm 2016, Hà Tĩnh đã khẳng định rõ hướng đi, dành được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, đạt gần 11%, thu ngân sách đạt gần 14 nghìn tỷ đồng, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 62 triệu đồng. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. Nhà máy luyện thép Formosa đã đi vào sản xuất ổn định, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng và cơ cấu kinh tế của tỉnh và khu vực. Có thêm nhiều nhà đầu tư chiến lược, nhiều dự án, công trình hạ tầng giao thông, đô thị đã được triển khai.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững có cách làm đổi mới, sáng tạo, đạt nhiều thành tựu nổi bật cả về số lượng và chất lượng. Đến nay có 84,6% tổng số xã đạt chuẩn; 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Nghi Xuân và huyện Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới; các huyện: Vũ Quang, Đức Thọ, Lộc Hà có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới;… thành phố Hà Tĩnh được công nhận là đô thị loại 2.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển toàn diện. Giáo dục - đào tạo tiếp tục đạt được kết quả nổi bật, là tỉnh liên tiếp trong nhiều năm thuộc tốp 5 cả nước về tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia. Các di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy.

Thể thao thành tích cao tiếp tục phát triển. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tiến bộ. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đạt được kết quả rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,53%, gần bằng bình quân chung cả nước. Hợp tác đối ngoại tiếp tục phát huy hiệu quả. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Toàn tỉnh luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Việc triển khai Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về tinh gọn bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị đã được triển khai bài bản, chủ động, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Toàn tỉnh sắp xếp 80 xã, hình thành 34 xã mới đến nay đã đi vào hoạt động. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp được tăng cường. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, hiệu quả, thiết thực.

“Kết quả đó thể hiện sự nỗ lực đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội; sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; khẳng định sự thống nhất giữa ý Đảng - lòng dân; sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp” – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng cho biết, năm 2020, tỉnh sẽ tiếp tục thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trung ương.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chuyên đề năm 2020 của Trung ương và Chủ đề của tỉnh “Đoàn kết toàn dân, thống nhất trong Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân trước, trong, sau đại hội đảng bộ các cấp và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ kỷ niệm 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị mọi mặt, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Quan tâm chỉ đạo xử lý những vướng mắc, khó khăn cho các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Tập trung phát triển toàn diện lĩnh vực kinh tế - xã hội. Chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Tích cực thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sau thép, dịch vụ logistic, dịch vụ du lịch… Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; kết hợp chặt chẽ bốn trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường - văn hóa để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của người Hà Tĩnh. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội để phát triển nhanh và bền vững.../.

Nguyễn Chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực