Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ ba, 11/05/2021 16:41
(ĐCSVN) – Tại Hội nghị, đại biểu được quán triệt các chuyên đề như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021-2030…

Ngày 11/5, tại TP. Hồ Chí Minh và các điểm cầu các đơn vị trực thuộc, Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Bí thư, cấp ủy, Chủ tịch, Giám đốc, cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị, công ty thành viên.

leftcenterrightdel
Đại biểu dự Hội nghị tại Hội trường Tổng công ty.

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã tiến hành quán triệt các chuyên đề như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng; an ninh quốc gia Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động mà trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng công ty nhận thức đầy đủ những thành tựu, kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức trách nhiệm, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn đồng thời cụ thể hóa chủ trương, biện pháp vào thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, công ty thành viên; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Ngay sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị, công ty trong toàn Tổng công ty sẽ tổ chức quán triệt, học tập cho các đối tượng còn lại trong điều kiện áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19./.

Tin, ảnh: Phạm Công Hoan
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực