Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII

Thứ tư, 29/05/2024 16:42
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã truyền đạt một số nội dung cơ bản, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII.
Đồng chí Nguyễn Minh Vũ,  Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã truyền đạt một số nội dung cơ bản, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII.

Sáng 29/5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thủ trưởng các đơn vị trong Bộ, các đồng chí đại diện các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao .. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Bộ Ngoại giao và trực tuyến tại Nhà làm việc Bộ Ngoại giao, số 2 Lê Quang Đạo.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã truyền đạt một số nội dung cơ bản, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII. Đồng chí cũng nêu bật những điểm mới trong các dự thảo văn kiện và vận dụng vào các hoạt động của ngành Ngoại giao và đối ngoại đất nước.

 Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao

Theo đó, sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng như: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030; Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Quan điểm xây dựng các dự thảo văn kiện là kế thừa, bám sát vào Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội XIII, các Nghị quyết Trung ương khoá XIII và thực tiễn của đất nước để đánh giá một cách khách quan, khoa học toàn diện các vấn đề, nhất là những vấn đề phức tạp mới phát sinh.

Hội nghị cũng nhận định, trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hội nghị đã thảo luận dân chủ, cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ cũng nhấn mạnh, một số điểm mới của Hội nghị lần này để vận dụng vào hoạt động đối ngoại. Đó là đưa là lý luận đường lối đổi mới đất nước, bổ sung thành tố bảo vệ môi trường, phát triển con người và đẩy mạnh đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, phát huy sức mạnh nhân dân, kiên định mục tiêu chiến lược nhưng mềm dẻo linh hoạt trong sách lược.

Đó là thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá phát triển; đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, thu hút, bồi dưỡng, phát triển, trọng dụng nhân tài; và xây dựng kết cấu hạ tầng cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, để thực sự tạo ra đột phá phát triển.

Công tác đối ngoại được kỳ vọng cao hơn nên toàn Ngành cần nỗ lực hơn nữa, đặc biệt là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc và vì hạnh phúc của nhân dân; đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; tăng cường ngoại giao đa phương, phát huy hiệu quả ngoại giao cấp cao và ngoại giao chuyên biệt, nâng cao hơn nữa công tác Ngoại vụ địa phương, coi trọng công tác xây dựng đảng…

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ yêu cầu, các cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung, tuyên truyền kết quả Hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị mình. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 9, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Thủy Tiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực