Đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá

Thứ năm, 24/02/2022 00:00
(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng yêu cầu các tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, trong đó chú trọng tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá đã đăng ký.
Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Ngày 23/2, tại Trung tâm văn hoá xứ Đông, Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức hội nghị triển khai phong trào thi đua tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2022. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Công Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ nêu rõ: Năm 2021, bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội; phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh của Hải Dương được duy trì, phát triển sâu rộng và ngày càng đi vào nề nếp.

Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp uỷ, chính quyền các cấp tỉnh Hải Dương đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn, thực hiện tốt “mục tiêu kép” đẩy lùi dịch bệnh COVID - 19 và phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo tinh thần “vượt khó- tăng tốc” mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Cụ thể, Hải Dương đạt và vượt 11/14 chỉ tiêu; tổng sản phẩm GRDP tăng 8,6%, cao hơn bình quân chung cả nước, đứng thứ 4 trong vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 8 trong toàn quốc.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hải Dương nêu rõ, đạt được kết quả đó, các cấp ủy tích cực lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, ngành, đoàn thể đẩy mạnh thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn. Đặc biệt, trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và phong trào thi đua ở mỗi địa phương, mỗi ngành, mỗi đơn vị đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, cách làm mới có hiệu quả, có sức lan tỏa được cấp trên ghi nhận; nhiều tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền như Đảng bộ Thành phố Chí Linh, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh; đảng bộ cơ sở như: Đảng bộ xã Thanh Lang - Thanh Hà, Đảng bộ xã Đoàn Thượng - Gia Lộc, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương...

 

Đáng chú ý, quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua được kết hợp với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp. Qua đó, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn, tiêu chí, khung tiêu chuẩn các mức chất lượng cho từng loại hình tổ chức đảng, tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý, kết quả năm 2021, 6 trong tổng số 15 tổ chức đảng cấp trên cơ sở trong tỉnh Hải Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 9 tổ chức đảng cấp trên cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. 619 trong tổng số 674 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (chiếm 91,8%), trong đó 135 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 20%); 55 tổ chức hoàn thành nhiệm vụ (8,2%); không có tổ chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Đáng chú ý, 13.886 trong tổng số 91.400 đảng viên được đánh giá chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm hơn 15%); 69.198 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ( chiếm hơn 75%); 7.659 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (8,3%); 657 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (0,72%).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng ghi nhận, biểu dương những cố gắng, kết quả đạt được trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh của tỉnh Hải Dương trong năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh, việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng có nhiều chuyển biến rõ nét, thực hiện theo đúng phương châm “5 rõ”, các tổ chức Đảng đã tập trung thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực trong năm 2021. Chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên, công tác cán bộ ở cấp cơ sở được quan tâm, chú trọng, có nhiều đổi mới. Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý bảo đảm thực chất, đáp ứng yêu cầu đề ra.

“Phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nội dung, phương pháp thực hiện phong trào đã được cụ thể hoá bằng các tiêu chí thi đua thiết thực, gắn với việc đăng ký các nhiệm vụ trọng tâm, các công việc đột phá. Trong đó huyện ủy, thị ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ và các cơ quan chức năng của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào thi đua với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả và sức lan tỏa lớn. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, có sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt trog phòng, chống dịch COVID-19.”, đồng chí Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng thẳng thắn chỉ rõ hạn chế trong phong trào thi đua như chỉ tiêu phát triển đảng viên chưa đạt, chưa chú khu vực nông thôn, doanh nghiệp ngoài nhà nước; tính chiến đấu phê bình, tự phê bình của một số tổ chức đảng còn yếu, sai phạm của một số đảng viên, trong đó có đảng viên vi phạm pháp luật chậm được phát hiện, chậm được xử lý; phong trào thi đua, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên còn nhiều hạn chế, hình thức có nơi làm chưa tốt…

“Những hạn chế, tồn tại nêu trên, đề nghị các cấp uỷ, người đứng đầu cấp ủy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, sớm khắc phục, chấn chỉnh kịp thời để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ và từng đảng viên” Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu.

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề “Thích ứng linh hoạt- Tăng trưởng bứt phá”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trước mắt, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá đã đăng ký. Đồng thời, gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tinh thần “5 rõ” (Rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm) trong triển khai thực hiện cũng như trong kiểm điểm, đánh giá hằng năm.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, cải tiến phong cách và lề lối làm việc; cải thiện môi trường đầu tư, nâng hiệu quả hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời những cán bộ có biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, cửa quyền gây phiền hà cho tổ chức và nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; duy trì và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cấp uỷ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; quan tâm chú trọng công tác phát triển đảng viên; thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, khắc phục tình trạng chạy theo thành tích; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tin tưởng năm 2022, phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng sẽ tiếp tục được phát huy, với nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới và đạt kết quả cao hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tại hội nghị, Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức trao Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương; tổ chức trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho 6 Đảng bộ gồm, Đảng bộ TP Chí Linh, Đảng bộ các huyện: Gia Lộc, Thanh Miện, Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh, Đảng bộ Công An tỉnh; Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Nhân dịp này, 5 Chi bộ được Tỉnh uỷ Hải Dương tặng Cờ thi đua xuất sắc 5 năm liên tục và 44 tổ chức cơ sở Đảng và 91 đảng viên, 4 Bí thư tổ chức cơ sở Đảng được tặng bằng khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc năm 2021./.

 

Hiền Hòa - Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực