Điểm nhấn trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác lịch sử Đảng tại Lào Cai

Thứ tư, 29/05/2024 09:39
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Là địa phương biên giới, vùng cao, nhiều dân tộc cùng sinh sống, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, giáo dục lịch sử địa phương phong phú, thiết thực và hiệu quả.

Nhằm thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị 40-CT/TU “Về tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh”. Có thể nói, Lào Cai là tỉnh duy nhất trên toàn quốc ban hành Chỉ thị riêng về công tác lịch sử Đảng - điểm nhấn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác lịch sử Đảng.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW và Chỉ thị 40-CT/TU, công tác giáo dục truyền thống cách mạng tại tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, được các cấp ủy tăng cường chỉ đạo, có sự định hướng về chính trị, tư tưởng và chính xác về nội dung, đa dạng và thiết thực về hình thức với sự tham gia của nhiều lực lượng. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành hơn 1.000 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử, các cấp ủy tiếp tục chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú (tích hợp vào tài liệu giáo dục địa phương, cuộc thi tìm hiểu, nghiên cứu thực tế, tổ chức tọa đàm, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền trực quan, phát sóng phóng sự tài liệu…). Sau khi phát hành, các cuốn sách lịch sử đã được đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đón đọc, góp phần tích cực trong việc giáo dục lòng tự hào, truyền thống yêu quê hương đất nước, sự đoàn kết và tinh thần đấu tranh bất khuất kiên cường của Đảng bộ tỉnh Lào Cai và Nhân dân địa phương.

Hội thảo khoa học "Chiến thắng Phố Ràng - Âm vang và giá trị lịch sử" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lào Cai và Huyện ủy Bảo Yên tổ chức. (Ảnh: Đỗ Hiền)

Đến nay, 13/13 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai xuất bản ấn phẩm lịch sử; 40/70 sở, ban, ngành xuất bản ấn phẩm lịch sử (đạt 57%); 130/151 xã, phường, thị trấn xuất bản ấn phẩm lịch sử (đạt 85,5%).

Tổng số ấn phẩm lịch sử đã được xuất bản trên địa bàn là 178 (trong đó bao gồm 5 tập văn kiện Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV, 3 tập lịch sử tỉnh Lào Cai (từ 1907-2020), 30 năm - Lào Cai sáng tạo…), 74 công trình lịch sử đang được nghiên cứu, biên soạn và tái bản bổ sung, đến năm 2025, sẽ hoàn thiện xuất bản.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền lịch sử đối với Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, nhằm bảo đảm công tác tuyên truyền khách quan, trung thực.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã đăng tải và phát sóng hàng trăm phóng sự hình ảnh, bài viết giới thiệu về lịch sử cách mạng, lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai, di tích cách mạng, gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh....

Trong khi đó, Báo Lào Cai đã đăng tải trên 500 tin, bài, ảnh, video clip tuyên truyền về các sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh, việc trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử... Việc chủ động, tích cực phòng ngừa, đấu tranh phê phán, phản bác các thông tin sai lệch, các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng bộ được các cấp ủy quan tâm chú trọng thực hiện.

Các cơ sở giáo dục đều thực hiện nghiêm túc nội dung giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục địa phương, chương trình được biên soạn và giảng dạy phù hợp với từng đối tượng, lấy công tác giáo dục truyền thống cách mạng là khâu đột phá, nhằm hình thành, nuôi dưỡng, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước.

Với lực lượng thanh niên chiếm gần 20% dân số, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 58%, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện để thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên, đặc biệt rất coi trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ với hàng trăm điểm cầu, hàng vạn đoàn viên thanh niên thuộc nhiều lĩnh vực, địa bàn, ngành nghề. Chính điều này đã góp phần xây dựng lớp thanh niên Lào Cai có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa; có hoài bão, khát vọng vươn lên, khởi nghiệp, lập nghiệp, đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tỉnh Lào Cai thường xuyên duy trì có chất lượng các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước, nhớ nguồn”, triển khai sâu rộng các Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Đảng ủy Công an tỉnh luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý luận chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; tích cực phối hợp đưa tin, bài trên báo chí, truyền thông, mạng xã hội, tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Riêng năm 2023, đã tổ chức thực hiện hơn 900 tin, gần 2.000 ảnh, 45 phóng sự, 57 bài.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai duy trì thực hiện nghiêm chế độ giao ban, hội ý cung cấp thông tin, định hướng nội dung đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động trên không gian mạng, phát huy vai trò của “lực lượng 47”. Chủ động phối hợp đấu tranh trực diện, phản bác những luận điệu sai trái, phản động theo định hướng, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Quân khu II và Tỉnh ủy Lào Cai.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương trong hệ thống giáo dục cũng còn những tồn tại, bất cập. Đó là: Nhận thức của bộ phận cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ về lịch sử địa phương còn hạn chế, phương pháp giáo dục lịch sử chưa hấp dẫn; tác động tiêu cực của công nghệ thông tin, mạng xã hội đến nhu cầu, nhận thức của giới trẻ; việc tôn tạo, bảo vệ và phát huy các di tích lịch sử trên địa bàn thiếu đồng bộ, chưa thu hút được thế hệ trẻ trong học tập, tìm hiểu lịch sử.

Qua thực tiễn công tác giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng trên địa bàn, để nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung này, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương. Cấp uỷ đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở, cần quan tâm sâu sát, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng, lịch sử địa phương đối với các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hai là, các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đổi mới mạnh mẽ cách thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương. Tuyên truyền bằng các biện pháp tích cực, hiện đại, kết hợp sử dụng Internet, các hội thi tìm hiểu truyền thống lịch sử, cách mạng, có cơ cấu giải thưởng, khích lệ vật chất, xây dựng và củng cố ý thức, tinh thần nhất là đối với thế hệ trẻ.

Ba là, tăng cường biên soạn tài liệu rút gọn, đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử theo hướng trực quan, gần gũi; quan tâm xây dựng nhà, phòng truyền thống của ngành, địa phương, đơn vị; tổ chức các chương trình trải nghiệm hướng về nguồn cội, gặp gỡ nhân chứng để bồi đắp tình yêu quê hướng, đất nước, nhất là giới trẻ.

Bốn là, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ tuyên truyền cho cán bộ làm công tác tuyên truyền như cán bộ Tuyên giáo, Dân vận, cán bộ Đoàn Thanh niên, giảng viên các Trường Chính trị tỉnh, thành phố… Chú trọng bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ cho các cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục để tác động tích cực, đánh thức ý thức của các tầng lớp Nhân dân và thế hệ trẻ đối với truyền thống cách mạng với bề dày kỳ tích lịch sử của dân tộc.

Năm là, đổi mới mô hình giáo dục truyền thống, lịch sử Đảng, lịch sử địa phương. Ngoài lực lượng tổ chức Đoàn, còn trách nhiệm của các tổ chức khác, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, cần phối hợp đổi mới phương pháp tuyên truyền sao cho phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên. Phương pháp cần sinh động, gần gũi, dễ tiếp thu, dễ nhớ.

Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống, lịch sử, lý tưởng cách mạng là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi cần được lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, phối hợp triển khai đồng bộ, kết hợp với nhiều yếu tố về chủ trương, cơ chế, chính sách, đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới chương trình giáo dục, chương trình ngoại khóa...

Công tác này cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhà trường trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giáo dục, dạy và học; khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ, góp phần định hướng tư tưởng và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước hiện nay./.

Đỗ Hiền (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực