leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh  trao Huân chương Độc lập; Huân chương lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Chiều 12/11, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, giai đoạn 2020-2025, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững”.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Phú Thọ đã có bước phát triển cả về bề rộng, chiều sâu và ngày càng đi vào nền nếp. Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, được các cấp, ngành, địa phương hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tô thắm cho vườn hoa thi đua đất Tổ thêm rực rỡ sắc màu.

Tỉnh đã thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, phong trào Chung tay xây dựng nông thôn mới, Chung tay vì người nghèo được triển khai sâu rộng, trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh có 4 đơn vị cấp huyện, 122 xã và 300 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ hệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,57% (năm 2019)…

leftcenterrightdel
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019. 

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt, quan tâm khen thưởng đối tượng là nông dân, công nhân và người lao động. Từ năm 2018 đến nay, tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp đạt trên 50%, trong năm 2020, tỷ lệ này đạt gần 60%. Công tác thi đua khen thưởng đã góp phần động viên các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nỗ lực, phấn đấu, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực, 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Ghi nhận thành tích của tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Nhất lần 2, Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua năm 2017, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2018 và năm 2019. Ngoài ra, hơn 300 tập thể, cá nhân đã được khen thưởng cấp Nhà nước, hơn 9.000 tập thể và cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong 5 năm qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, trong kháng chiến, quân và dân tỉnh Phú Thọ đã tích cực hưởng ứng, hòa nhịp cùng dòng chảy thi đua cả nước. Trong hòa bình, Phú Thọ tiếp tục hưởng ứng, phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững”, toàn tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua phấn đấu, đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành 19/20 chỉ tiêu của nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch nước cũng cho rằng, những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong lịch sử cũng như trong 23 năm tái lập tỉnh là tiền đề quan trọng để phát triển nhanh, bền vững ở giai đoạn tới. Vì vậy, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”. Tỉnh cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; tăng cường tuyên truyền, vận động sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân; trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, tỉnh Phú Thọ cần tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế, tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. Cùng với đó, tỉnh đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phú Thọ cần chú trọng việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất Tổ, nhất là hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể xuất sắc. 

Bên cạnh đó, Phú Thọ cần tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt ngang tầm nhiệm vụ; củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị; mở rộng quan hệ đối ngoại, liên kết vùng; phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, tận dụng tốt các cơ hội để xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc...

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho 1 tập thể, Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 tập thể; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Tỉnh Phú Thọ cũng đã trao nhiều Bằng khen cho các tâ%3ḅp thể, cá nhân và 106 đại biểu ưu tú đại diện cho những điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015-2020./.

 

Nhóm PV