Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự còn có các đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

leftcenterrightdel
Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Báo cáo chính trị tại đại hội, Thiếu tướng Cao Minh Tiến, Chính ủy Học viện Kỹ thuật quân sự nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Học viện KTQS đã luôn bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ IX đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Trong đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện nội dung, chương trình, đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp với thực tiễn; quan tâm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho các đối tượng, áp dụng 5 chuẩn đầu ra đối với đào tạo kỹ sư quân sự; tăng cường chỉ đạo xây dựng bộ môn vững mạnh. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) và đưa nghiên cứu khoa học (NCKH) thành hoạt động tự giác của đội ngũ cán bộ, giảng viên; chủ động xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh; số lượng, chất lượng công bố khoa học tăng mạnh. Chủ động mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Đại hội. 

Học viện đã làm tốt việc mở mới 7 mã ngành đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo (CTĐT) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội. Ban hành chuẩn đầu ra đối với các CTĐT, 5 chuẩn đầu ra kỹ sư quân sự đào tạo dài hạn. Tiến hành rà soát, cập nhật, bổ sung nội dung CTĐT bám sát thực tiễn, nhiệm vụ Quân đội và Cách mạng công nghiệp 4.0. Điều chỉnh 7 CTĐT kỹ sư quân sự theo hướng tăng cường thực hành, thực tập.

Lưu lượng đào tạo trung bình hằng năm đạt trên 8.500 học viên, sinh viên; tỷ lệ học viên sau đại học/đại học hiện nay đạt 18,55%. Tích cực triển khai đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911. Đổi mới, tổ chức tốt các đợt diễn tập cuối khóa. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo. Tích cực thực hiện các giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng dạy - học tích cực.... Trong nhiệm kỳ có 10.318 học viên, sinh viên tốt nghiệp, trong đó 1.428 kỹ sư quân sự, 2.356 kỹ sư dân sự, 2.841 thạc sĩ, 166 tiến sĩ...; chất lượng được nâng lên.

Thiếu tướng Cao Minh Tiến khẳng định, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có tính kế hoạch và chiều sâu. Đảng bộ học viện luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết thống nhất; đội ngũ cán bộ được chăm lo xây dựng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển học viện.

leftcenterrightdel
Các đại biểu nhất trí báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. 

5 năm tới, với sự đổi mới của hệ thống giáo dục đại học theo hướng tăng trách nhiệm, tính tự chủ, tính cạnh tranh, hệ thống các học viện, nhà trường Quân đội tiếp tục được đầu tư xây dựng hoạt động theo mô hình nhà trường thông minh.

Do đó, học viện tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy học viện. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, từng bước đạt tiêu chí trường đại học nghiên cứu; hoạt động theo mô hình nhà trường thông minh.

Học viện phấn đấu đạt tiêu chí trường đại học nghiên cứu vào năm 2027, đến năm 2030 trở thành trường đại học nghiên cứu thuộc tốp đầu về khoa học công nghệ của đất nước, có lĩnh vực đạt đẳng cấp khu vực và từng bước hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Ngô Minh Tiến đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Học viện KTQS trong nhiệm kỳ qua; đồng thời ghi nhận những thành tích nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đảng bộ học viện.

Để lãnh đạo Học viện KTQS hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu Đảng bộ học viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Tập trung xây dựng nhà trường theo mô hình nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; hoàn thiện đề án quy hoạch phát triển học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng thí điểm dự án chương trình đào tạo kỹ sư quân sự chất lượng cao, đề án đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành cho lực lượng kỹ thuật toàn quân giai đoạn 2020-2030; đề án về tự chủ tuyển sinh quân sự phù hợp với quy định Nhà nước và Bộ Quốc phòng, Quy chế của Bộ GD-ĐT.

leftcenterrightdel
Trung tướng Ngô Minh Tiến và Ban Giám đốc học viện tham quan những mô hình nghiên cứu khoa học của học viện. 

Cùng với đó, Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị học viện tiếp tục xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Phấn đấu mục tiêu xây dựng trở thành một trong 5 trường đại học hàng đầu của Việt Nam và nằm trong tốp 500 trường đại học hàng đầu của thế giới trong 10 năm tới...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu di dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu đồng chí Thiếu tướng Cao Minh Tiến tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hiền Hòa