Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính trong Đảng

Thứ tư, 20/07/2022 15:47
(ĐCSVN) – Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa X trình Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII, sáng 20/7, Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp tổ chức Tọa đàm "Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính trong Đảng".
Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu kết luận Tọa đàm. 

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì.

Dự Tọa đàm có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Lào Cai; các đồng chí đại diện lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy: Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các chuyên gia, nhà khoa học.

Tọa đàm với mục đích tạo diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi, sâu sắc, phong phú của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý về một số vấn đề lý luận và thực tiễn chuyên sâu liên quan nhằm đánh giá thực trạng cải cách hành chính trong Đảng trong 15 năm qua; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính trong Đảng; đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng; đổi mới và nâng cao năng lực quy hoạch đường lối, chủ trương, định hướng chính sách của Đảng; đẩy mạnh khoa học hóa, hiện đại hóa các phương thức lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Thảo luận tại Tọa đàm, các đại biểu khẳng định vai trò quan trọng của việc đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính trong Đảng nhằm đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Theo các đại biểu, muốn đổi mới cần nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của Đảng với dân tộc, từ đó vận dụng linh hoạt phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, giữ bằng được nguyên tắc nào và cần phải thay đổi những gì để phù hợp…

Hình ảnh tại Tọa đàm. 

Các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành Nghị quyết của Đảng; Một số giải pháp thực hiện đổi mới và nâng cao năng lực hoạch định đường lối, cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng; Giải pháp thực hiện đổi mới và nâng cao năng lực hoạch định đường lối, cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng; Thực tiễn đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính trong Đảng ở Quảng Ninh; Yêu cầu đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính trong Đảng; Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền trong tổng thể xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền trong tổng thể xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

Phát biểu kết thúc Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính trong Đảng là yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Để tham mưu ban hành Nghị quyết mới, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp tổ chức một số cuộc Tọa đàm, Hội thảo để làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Đánh giá cao những ý kiến phát biểu, thảo luận tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quang Dương yêu cầu Tổ biên tập, soạn thảo Đề án tiếp thu và bổ sung để tổng hợp trình Ban Chỉ đạo Đề án phục vụ việc ban hành dự thảo Nghị quyết trình Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII sắp tới./.

Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực