leftcenterrightdel

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(Ảnh: https://dongthap.gov.vn)

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhờ sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân huyện Tân Hồng đã đoàn kết, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao để thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Hệ thống chính trị được củng cố theo hướng tinh gọn, nâng cao năng lực, hiệu quả. Kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư bằng nhiều nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện ngày càng phát triển.

Đến năm 2020, giá trị sản xuất ngành nông – lâm – thủy sản của huyện đạt hơn 3.360 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 28,2%/năm, vượt kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,5%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 91% dân số (kế hoạch 80%)...

leftcenterrightdel

 Đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa VII.

(Ảnh: https://dongthap.gov.vn)

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VII đã họp phiên thứ nhất để bầu 11 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Huyện uỷ. Đồng chí Đinh Văn Năm tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 18 đồng chí chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó xác định mục tiêu tổng quát xuyên suốt cả nhiệm kỳ, như: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chính quyền thân thiện phục vụ Nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận của Nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống người dân, chăm lo gia đình chính sách, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại...

Đại hội cũng đã xác định 12 chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2020-2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như: Xây dựng thị Sa Rài cơ bản theo tiêu chí đô thị loại IV; đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/người; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 12%; phấn đấu có từ 02 hợp tác xã tiêu biểu trở lên; có thêm 03 xã đạt nông thôn mới; đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%; có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên .../.

 

CM (Tổng hợp)