Đồng chí Trần Quốc Vượng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Thứ bảy, 07/12/2019 15:51
(ĐCSVN) – Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiến nghị với Ban Bí thư cho phép bố trí tạm thời cấp phó quá số lượng quy định (một người) ở các ban, sở, ngành của tỉnh để thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ trước và sau đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sau Đại hội sẽ giải quyết phù hợp và thực hiện theo đúng quy định.

 

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. 

 

Sáng 7/12, tại thành phố Vinh, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII.

Dự buổi làm việc, về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Báo cáo cho biết, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kinh tế của tỉnh đã phát triển khá nhanh, theo hướng bền vững; văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tiến bộ; quốc phòng, an ninh bảo đảm vững chắc; hoạt động đối ngoại tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 8,0%. GRDP bình quân năm 2019 ước đạt 43,08 triệu đồng/người, tăng gấp 1,57 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng từ 75,14% năm 2015 lên 78,64% năm 2019; tỷ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm từ 24,86% năm 2015 xuống còn 21,36% năm 2019. Thu ngân sách năm 2016 đạt 11.791 tỷ đồng; năm 2019 ước đạt 15.500 tỷ đồng, tăng gấp 1,45 lần so với năm 2015.

Giá trị sản xuất khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân 4,5% (mục tiêu 4,5 - 5%). Ngành nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hình thành nhiều vùng sản xuất cây nguyên liệu tập trung quy mô lớn gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 4 đơn vị cấp huyện, 258/431 xã (59,9%) đạt chuẩn nông thôn mới, cao hơn bình quân cả nước, trong đó, có 4 xã nghèo 30a, 104 thôn, bản đạt chuẩn theo tiêu chí của tỉnh. Huyện Nam Đàn và 3 đơn vị cấp xã đang tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, tỉnh Nghệ An xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 4/63 tỉnh, thành.

Quốc phòng, an ninh bảo đảm vững chắc; hoạt động đối ngoại tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả… Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Các cấp ủy đã quan tâm công tác tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ, trong tự phê bình và phê bình, trong công tác cán bộ. Triển khai nhiều giải pháp phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị thường xuyên được chú trọng.

Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống chính trị được quan tâm sâu sắc. Các Nghị quyết số 18-NQ/TWvà Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp lại, thu gọn đầu mối các cơ quan, đơn vị và sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp được Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp triển khai mạnh mẽ; các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, sắp xếp kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế được triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiến nghị với Ban Bí thư chỉ đạo một số nội dung cụ thể, như: Cho phép bố trí tạm thời cấp phó quá số lượng quy định (một người) ở các ban, sở, ngành của tỉnh để thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ trước và sau đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sau Đại hội sẽ giải quyết phù hợp và thực hiện theo đúng quy định. Đối với các đơn vị cấp xã thực hiện sáp nhập, trước mắt cho phép bố trí thêm cấp phó và số lượng cán bộ, công chức để từng bước bố trí sắp xếp phù hợp gắn với thực hiện chính sách cán bộ. Kịp thời ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tham mưu, giúp việc Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện để thay thế các quy định cũ không còn phù hợp sau khi sáp nhập, chuyển đổi tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Sớm ban hành nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy khối các cơ quan Nhà nước…

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ, mục đích của đoàn công tác trong đợt làm việc lần này tại tỉnh Nghệ An là nghiên cứu thực tế, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng cho biết, hiện nay cả nước đã đi  được 4/5 chặng đường của nhiệm kỳ đại hội Đảng. Vừa qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng thông qua lần đầu các dự thảo báo cáo Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Báo cáo Chính trị, Báo cáo về kinh tế - xã hội, Báo cáo công tác xây dựng Đảng, Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh chính trị về xây dựng đất nước...

leftcenterrightdel
Hình ảnh buổi làm việc. 

Biểu dương những thành tích, kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trong 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng tỉnh Nghệ An đã cố gắng phấn đấu, nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, từ nay đến hết nhiệm kỳ và những năm tiếp theo, cùng với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tỉnh Nghệ An cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 26-NQ/TW và Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Tỉnh thực hiện tốt các giải pháp nhằm phát triển các vùng, lĩnh vực trọng điểm, trong đó có việc triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh Nghệ An; tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chăm lo phát triển kinh tế - xã hội các địa bàn khó khăn; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; khai thác, phát huy mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở, nhất là ở vùng đặc thù.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Trước đó, trong ngày 6/12, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn; thăm, làm việc và tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp; thăm, làm việc tại Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An./.

Hiền Nguyễn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực