Gắn giảng dạy, nghiên cứu với đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Thứ sáu, 17/11/2023 14:15
(ĐCSVN) – GS.TS.Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương mong muốn các thế hệ giảng viên chủ động, tích cực gắn hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học với việc đóng góp xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Sáng 17/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023).

leftcenterrightdel
GS.TS.Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại lễ kỷ niệm. 

Gửi lời chúc mừng tới các thầy giáo, cô giáo, đội ngũ cán bộ, viên chức quản lý giáo dục của Học viện, phát biểu tại lễ kỷ niệm, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, qua hơn 74 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Được rèn luyện và thử thách trong cả môi trường lý luận và thực tiễn, đội ngũ các thế hệ nhà giáo của Học viện đã khẳng định những phẩm chất và năng lực ưu tú của người trí thức cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Các thế hệ nhà giáo của Học viện đã góp phần to lớn vào công tác đào tạo hàng vạn cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp; cán bộ lý luận; cán bộ cấp chiến lược của Đảng, của đất nước. Cũng từ mái trường này, nhiều nhà giáo, nhà khoa học đã trở thành những chuyên gia đầu ngành, nhà lãnh đạo, quản lý có uy tín và nắm giữ những chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị.

Để đáp ứng sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tình hình mới, nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các thầy cô giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện tiếp tục nghiên cứu sâu sắc, toàn diện và phát triển, sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật và nắm chắc tình hình kinh tế, chính trị của thế giới, khu vực và đất nước; tiếp tục bổ sung, phát triển tư duy lý luận, giải quyết các vấn đề thực tiễn nhằm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước; kiên định các nguyên tắc cơ bản về xây dựng Đảng và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng.

 
leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi lễ. 

Toàn hệ thống Học viện tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, tăng cường kỷ cương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng từ cả phía học viên và giảng viên để nâng cao thực chất chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp cho Đảng, Nhà nước; tiếp tục triển khai hiệu quả, chất lượng các đề án về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực lý luận chính trị, đồng thời đổi mới toàn diện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Đặc biệt, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, các thế hệ giảng viên đang công tác, đã có quá trình làm việc và cống hiến lâu năm tích cực trao truyền, bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên trẻ để có thể học hỏi, tiếp nối kinh nghiệm, tri thức và đủ năng lực gánh vác trách nhiệm giáo dục đào tạo lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Chủ động, tích cực gắn hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học với việc đóng góp xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực