Gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nghị quyết của Đảng

Thứ ba, 18/04/2023 18:58
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Nhằm nâng cao hiệu quả, tác phong công tác, hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở, huyện Xín Mần (Hà Giang) đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII. Xín Mần xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
leftcenterrightdel
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.  (Ảnh:baohagiang.vn) 

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2022 trong toàn Đảng bộ huyện Xín Mần đã được quan tâm và đẩy mạnh thực hiện. Cấp ủy các cấp, người đứng đầu cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình trọng tâm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, gắn với các kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. 

Thực hiện đồng bộ giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. "Xây" là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. "Chống" là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân có hành vi không lành mạnh nào.

Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị; thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 – 2025; và phong trào thi đua thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn. Với tổng số 63 tập thể và 5.015 cá nhân là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã xây dựng chương trình. Đồng thời, tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, XIII của Đảng. 

Qua đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, chọn những vấn đề cấp thiết, nổi cộm để giải quyết dứt điểm nhằm củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở đó, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy và thủ trưởng của cơ quan, đơn vị đã thường xuyên rèn luyện tác phong công tác của người đứng đầu, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân; chủ động lựa chọn những vấn đề nổi cộm nhất để bàn biện pháp giải quyết, khắc phục và chỉ đạo thực hiện kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhiều cấp uỷ đã tích cực chỉ đạo rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình thực tế của tổ chức đảng, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó chú trọng chỉ đạo các chi, đảng bộ, các cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên xây dựng thực hiện Kế hoạch, cam kết nêu gương và công tác tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu và các đột phá, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII trong toàn Đảng bộ huyện Xín Mần đã tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả tác phong công tác, hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở, cổ vũ phong trào thi đua, củng cố niềm tin của nhân dân đối Đảng và Nhà nước, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, cán bộ công chức, viên chức có nhiều sáng tạo trong công việc, tiết kiệm thời gian và vật chất cho cơ quan, đơn vị, hiệu quả công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt./.

Ngọc Khuyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực