Góp ý dự thảo Báo cáo trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX

Thứ tư, 12/06/2024 18:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Dự thảo Báo cáo trình tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ IX đã trải qua 5 lần xin ý kiến tại các Hội nghị. Ý kiến tại các hội nghị đã được nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng để đưa vào các dự thảo báo cáo với mục tiêu thể hiện được tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Chiều 12/6, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Dự thảo Báo cáo trình tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ IX đã trải qua 5 lần xin ý kiến tại các Hội nghị Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII; xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Tiểu ban Nội dung Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX. 

Quang cảnh Hội nghị .

Ý kiến tại các hội nghị đã được nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng để đưa vào các dự thảo báo cáo với mục tiêu thể hiện được tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tên gọi dự thảo Báo cáo là: “Mở rộng Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; xây dựng Hội vững mạnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. 

Các nội dung trong dự thảo Báo cáo đã đánh giá việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với việc bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước cho thanh niên; phát huy vai trò, tầm quan trọng của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; đánh giá kết quả thực hiện 5 nội hàm của phong trào trong nhiệm kỳ một cách khái quát, mang tính nhận định kết quả triển khai. 

Dự thảo Báo cáo cũng nêu đầy đủ nội dung đánh giá việc triển khai các chương trình: “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh”; đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ và kết quả thực hiện các nội dung lớn của nhiệm kỳ.

Chủ trì Hội nghị, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương nêu rõ, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trân trọng xin ý kiến các đại biểu góp ý vào các nội dung của dự thảo Báo cáo, tập trung vào một số nội dung, vấn đề như: Tiêu đề dự thảo Báo cáo; cách xây dựng, đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội VIII – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo hướng khái quát hóa kết quả triển khai, thống kê số liệu và mô hình ở cuối trang để tiện theo dõi; mục tiêu công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 – 2029; khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ. 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn các đại biểu đóng góp ý kiến đối với các nhóm chỉ tiêu và giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ theo hướng xác lập các chỉ tiêu trọng tâm có định lượng, có kết quả, sản phẩm rõ ràng, dễ kiểm đếm hơn; cập nhật, bổ sung và làm mới một số chỉ tiêu bám sát nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, phù hợp với xu hướng, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. 

Đại biểu cho ý kiến tại Hội nghị 

Đánh giá chung về dự thảo Báo cáo, đồng chí Hà Quang Dự, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn cho rằng, dự thảo đã đánh giá toàn diện các bước phát triển của phong trào thanh niên và hoạt động công tác Hội trong nhiệm kỳ; khẳng định Hội đã tổ chức được nhiều chương trình có kết quả cao trong thực tiễn, được thanh niên hưởng ứng, xã hội quan tâm. Hoạt động của Hội đạt mức độ sáng tạo ngày càng cao, thừa hưởng được những thành quả kinh tế-xã hội của đất nước, ứng dụng được các tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ. 

Đồng chí Hà Quang Dự cho rằng Báo cáo cần được xây dựng trên cơ sở kiên trì thực hiện định hướng, nội dung phong trào và phương thức hoạt động đã có, theo hướng thúc đẩy sự phát triển của phong trào thanh niên rộng hơn, sâu sắc hơn, để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng người trẻ và trong nhận thức, hành động của thanh niên.

Theo đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, để phù hợp hơn với định hướng phát triển thanh niên trong bối cảnh tình hình hiện nay, dự thảo Báo cáo cần nêu rõ hơn các vấn đề về: Bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa thế giới - vấn đề đang có tác động hằng ngày đến thanh niên; việc nắm tình hình thanh niên và dự báo, xu hướng phát triển, đón đầu những nguyện vọng đa chiều và phong phú của thanh niên.

Liên quan đến nhiệm vụ của Hội nằm trong chức năng quản trị xã hội về lĩnh vực liên quan đến thanh niên, cần có thêm giải pháp để thanh niên không chạy theo các giá trị ảo; đề xuất phương hướng bổ sung, tạo nguồn nhân lực tài năng cho quốc gia, tất cả vì sự phát triển toàn diện của thanh niên.

Mục tiêu của dự thảo Báo cáo cập nhật các nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong xác định mục tiêu chung. Cụ thể là: Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh, có văn hóa, ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam. Bồi dưỡng, chăm lo, đồng hành cùng thanh niên; quan tâm, chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đoàn kết, thống nhất về tổ chức và hành động

10 chỉ tiêu nhiệm kỳ được nêu trong dự thảo Báo cáo dựa trên 4 nội dung: Nhóm chỉ tiêu về công tác tuyên truyền, giáo dục; Nhóm chỉ tiêu về công tác phát huy thanh niên; Nhóm chỉ tiêu về công tác đồng hành với thanh niên và Nhóm chỉ tiêu về công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hiện có 3 phương án về khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ, với yêu cầu thể hiện được tinh thần nhiệt huyết, quyết tâm, khát vọng, sự cống hiến và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước: Phương án 1: “Thanh niên Việt Nam: Khát vọng cống hiến - Dấn thân hành động - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước”. Phương án 2: “Thanh niên Việt Nam : Khát vọng cống hiến - Đoàn kết hành động - Phát triển đất nước”. Phương án 3: “Thanh niên Việt Nam: Đoàn kết - Khát vọng - Lập thân - Kiến quốc”. 

 

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực