Góp ý Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam

Thứ ba, 11/06/2024 20:20
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Báo cáo chính trị một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong việc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó nhấn mạnh tới việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện giám sát, phản biện để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Ngày 11/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý kiến các tổ chức thành viên đối với Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, tính đến thời điểm này, có 10.596/10.597 đơn vị cấp xã thuộc 63/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đại hội đại biểu MTTQ cấp xã (đạt tỷ lệ 99,99%); có 374/704 (không tính huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng) đơn vị cấp huyện của 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức Đại hội (đạt tỷ lệ 53,12%), đại hội MTTQ Việt Nam cấp quận, huyện sẽ hoàn thành trong tháng 6/2024; đã có 3/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, đến cuối tháng 8/2024 sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra vào tháng 10/2024.

Quang cảnh Hội nghị 

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà, đây là Hội nghị quan trọng, những ý kiến góp ý và kinh nghiệm thực tiễn của đại biểu tham dự Hội nghị sẽ được bổ sung vào dự thảo Báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 (Báo cáo chính trị) và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.

Đề cập tới 5 điểm mới của dự thảo Báo cáo Chính trị, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, điểm mới thứ nhất là nội dung Báo cáo tập trung vào những nét nổi bật trong quá trình thực hiện và bổ sung những kết quả thực hiện nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn: Kết quả MTTQ Việt Nam tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19; Kết quả triển khai Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đây cũng là nền tảng để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025; Xây dựng, xuất bản Cuốn sách “Phát huy truyền thống Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Điểm mới tiếp theo là nội dung Báo cáo đã bổ sung nhiều nhận định, đánh giá về chặng đường 40 năm đổi mới của MTTQ Việt Nam theo đường lối của Đảng. Trong đó, đã khái quát về quá trình đổi mới tư duy, thống nhất lý luận, nhận thức, chủ trương, quan điểm của Đảng, hoàn thiện pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá khái quát những thành tựu căn bản, nổi bật của công tác Mặt trận, của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước qua gần 40 năm đổi mới.

Cũng theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà, nội dung phương hướng, mục tiêu của công tác MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới đã cụ thể những tư tưởng chỉ đạo mới của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động của hệ thống Mặt trận.

Cùng với đó, Báo cáo cũng đề cập tới 3 khâu đột phá của cả nhiệm kỳ dựa trên yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh tới hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tập trung triển khai hoàn thành mục tiêu cuộc vận động Cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 cùng với việc triển khai những hoạt động an sinh, xã hội chăm lo cho nhân dân; đồng thời tập trung xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Đại diện các tổ chức thành viên góp ý vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X 

“Báo cáo chính trị một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong việc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó nhấn mạnh tới việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện giám sát, phản biện để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận vào dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam. Các ý kiến cho rằng, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng, thực chất, khách quan tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024; bổ sung thêm số liệu và đề cập tới vai trò của các tổ chức thành viên trong triển khai 5 chương trình hành động; thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Những kết quả nào nên tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ tới; những hạn chế nào cần phải khắc phục.

Trên cơ sở đó, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp đột phá nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; ... Từ đó phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029.

Các ý kiến cũng khẳng định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam cần phù hợp chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay; việc sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam sẽ tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng cho hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ mới…

Bảo Chi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực