leftcenterrightdel
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước.

Sáng 26/9, Hội Nông dân thành phố (TP) Hà Nội tổ chức hội nghị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020), biểu dương điển hình tiên tiến Hội Nông dân TP Hà Nội giai đoạn 2015-2020 và khen thưởng Hội Nông dân có sản phẩm được cấp chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam.

Diễn văn kỷ niệm do Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa trình bày tại hội nghị khẳng định, trải qua 90 năm, phát huy truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam, các thế hệ cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng nhau thực hiện tốt ba phong trào thi đua và hai cuộc vận động của Hội mà trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Các cấp Hội đã làm tốt công tác tham mưu và tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, hội viên nông dân khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần năng động sáng tạo, hăng hái lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định và nâng cao; quyền lợi của hội viên được đảm bảo, hội viên ngày càng tin tưởng gắn bó với tổ chức Hội. Công tác Hội và phong trào nông dân Hà Nội đã góp phần quan trọng cùng các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng cao.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Đến nay, toàn thành phố có 18/30 huyện, thị xã có tổ chức Hội với 477.295 hội viên tại 406 cơ sở Hội và đang hoạt động ở 2.457 chi hội. Trong giai đoạn 2015-2020, các cấp Hội Nông dân của thành phố đã có gần 1,6 triệu lượt gia đình hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, xây dựng được 752 mô hình kinh tế tập thể... Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nông dân Thủ đô đã hiến trên 273.000m² đất, hơn 2,1 triệu ngày công, đóng góp hơn 5.500 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống, vật chất tinh thần nông dân được nâng cao.

Đến tháng 8/2020 đã có 355/382 xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người Khu vực nông thôn ước đạt 51,5 triệu đồng/người/năm, đạt gấp 1,36 lần so với năm 2015, hộ nghèo còn 0,69%. 10 huyện và 96,1% tỷ lệ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã nông thôn mới nâng cao. Hiện Thành uỷ đang chỉ đạo 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu của Thủ đô đó là xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) và xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng), 5 huyện đã được Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội phê duyệt phát triển từ huyện lên quận, xã lên phường….

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được trong 90 năm qua của Hội Nông dân TP Hà Nội; trân trọng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Hội Nông dân các cấp với hoạt động ngày càng được nâng cao về chất lượng, đổi mới sáng tạo, có trọng tâm trọng điểm.

Theo đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, 3 phong trào trọng điểm: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế giỏi và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Phong trào nông dân tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng được triển khai rất tích cực và hiệu quả, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt những thành tựu, kết quả trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2015-2020 là một trong những điểm sáng, thành tựu trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và chỉ tiêu về đích trước 2 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP đề ra về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Đáng chú ý, trong năm 2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhưng Hội Nông dân các cấp cùng với các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở đã triển khai tốt nhiệm vụ về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và không có hộ nào quá khó khăn không được quan tâm….

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng Hội Nông dân TP Hà Nội nhân kỷ niệm 90 năm Hội Nông dân Việt Nam.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Hội Nông dân các cấp của TP triển khai tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức hội, nhất là các chi hội trên địa bàn các thôn và khu dân cư. Tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, giúp hội viên nắm vững những chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và thành phố. Đặc biệt là tiếp cận với khoa học công nghệ mới, thiết thực tư vấn, trợ giúp nông dân giải quyết những khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, phát triển hội viên, nâng cao cả về số lượng, chất lượng hội viên, chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ hội, nhất là cấp cơ sở.

Các cấp Hội phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân theo hướng nông nghiệp Thủ đô phát triển nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững. Xây dựng nông thôn mới mang bản sắc riêng, văn hoá nông thôn của Thủ đô và có lộ trình, định hướng phát triển từ xã lên phường, từ huyện lên quận theo lộ trình đô thị hoá mà nghị quyết đại hội đảng bộ sắp tới sẽ đề ra….

Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ hội viên, tạo sự đồng thuận thống nhất cao về xây dựng nông thôn mới, nhất là duy trì các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được và duy trì xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu giai đoạn 2020-2025, đạt được chỉ tiêu 100% các xã của các huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trên 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trên 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chú trọng vận động nông dân tích cực bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng đời sống văn hoá, tích cực tham gia vào phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, giữ vững sự bình yên, an ninh nông thôn. Tích cực tham mưu với cấp uỷ đảng giải quyết quyền lợi chính đáng của hội viên nông dân.

leftcenterrightdel
  Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao thưởng cho các tập thể.

Tại hội nghị, 2 tập thể, 5 cá nhân đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen. 41 tập thể, 64 cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đã được Hội Nông dân TP biểu dương, khen thưởng.

Hội nghị cũng đã biểu quyết bầu 9 cá nhân dự đại hội thi đua yêu nước Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Đại diện 1 tập thể Hội Nông dân huyện Chương Mỹ và 10 cá nhân dự Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội.

 

 

Tin, ảnh: Thu Hà