Hải Phòng: Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI

Thứ hai, 23/11/2020 09:50
(ĐCSVN) - Giai đoạn 2020 – 2025, Thành phố Hải Phòng xác định 6 nội dung thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
leftcenterrightdel
Thành phố Hải Phòng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI. 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hải Phòng, trong giai đoạn 2015-2020, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn thành phố đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố.

Công tác thi đua khen thưởng luôn bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước, các tập thể, cá nhân được khen thưởng thuộc nhiều lĩnh vực và thuộc nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt tỷ lệ người lao động sản xuất trực tiếp được khen thưởng ngày càng tăng.

Trong giai đoạn 2015-2020, nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, đó là: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và của UBND thành phố. Đặc biệt, tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI vừa qua, Đảng bộ, Chính quyền, quân và nhân dân thành phố đã vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 của Đảng và Nhà nước.

Phát huy những thành tích đạt được, trong giai đoạn 2020-2025, Thành phố Hải Phòng sẽ ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó, tập trung thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội; gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Tiếp tục thi đua nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và phòng chống lãng phí; Thi đua nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; Đẩy mạnh phong trào thi đua “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng khoa học - công nghệ”; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, để huy động sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân; Lựa chọn các điển hình tiên tiến để nêu gương và nhân rộng trong toàn xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tin tưởng và hy vọng rằng, với truyền thống trung dũng quyết thắng; với tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2025 sẽ đạt được nhiều thắng lợi, trên tất cả các lĩnh vực. Thành phố Hải Phòng sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về "xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đề ra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu rất cao cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025. Trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố là phải cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố vào năm 2025. Trong thời gian tới, việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả là một trong những yếu tố rất quan trọng để thành phố hoàn thành mục tiêu cao cả đó.

Để tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, đồng chí Lê Văn Thành cho biết, cùng với việc tiếp tục thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua yêu nước, Thành phố sẽ chú trọng việc duy trì thường xuyên không khí thi đua trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn dân cư. Các phong trào thi đua bảo đảm tính thiết thực, tính hiệu quả, bám sát các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức. Việc khen thưởng bảo đảm sự chính xác, sự công tâm và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Với cách làm đó, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hải Phòng trong thời gian tới hy vọng sẽ có bước phát triển mới, có nhiều phong trào tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân điển hình góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, để Hải Phòng luôn là: “Thành phố gương mẫu của nước ta” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực