Hậu Giang tạo sức bật thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

Thứ năm, 21/09/2023 22:27
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Hậu Giang đạt nhiều kết quả ấn tượng qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đô thị được xác định là 1 trong 4 trụ cột then chốt trong phát triển kinh tế của tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Quang Minh Nhật)

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh Hậu Giang đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phát huy tối đa các nguồn lực, đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, khắc phục nhiều khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo, đổi mới và đạt kết quả rõ nét, thực chất. Kinh tế tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu (5 chỉ tiêu) đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư có sự chuyển dịch tích cực; hiệu quả và sức cạnh tranh của một số sản phẩm được cải thiện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng phục vụ tốt hơn cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Các mặt xã hội đều có bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên; hộ nghèo giảm. Hoạt động văn hoá đạt được nhiều kết quả, tiến bộ. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần kêu gọi, thu hút đầu tư, quảng bá tiềm nang, thế mạnh của tỉnh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu (được cụ thể hóa thành 36 nội dung), qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, kết quả đạt được khá tích cực: có 05 chỉ tiêu đạt và vượt (trong đó có 04 chỉ tiêu vượt); có 04 chỉ tiêu đạt trên 80%; có 08 chỉ tiêu đạt trên 50%; 01 chỉ tiêu đạt dưới 50%. tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2021 đạt 3,28%, cao hơn mức bình quân của cả nước (2,56%); năm 2022 đạt 13,94%, cao nhất kể từ khi thành lập tỉnh và đứng thứ tư cả nước. Đặc biệt, sáu tháng đầu năm 2023, tăng trưởng kinh tế Hậu Giang vươn lên đứng đầu cả nước khi đạt 14,21%. Cơ cấu kinh tế trong tỉnh chuyển dịch đúng định hướng. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng trưởng vượt xa tiến độ Nghị quyết Đại hội đề ra. Tính đến nay, tổng thu ngân sách nội địa được 11.167 tỷ đồng, đạt 63% chỉ tiêu, tăng bình quân 20,4%/năm, tương đương giá trị tuyệt đối trên 1.000 tỷ đồng/năm. Nguồn vốn huy động tăng trưởng bình quân hơn 15%/năm; dư nợ tăng trưởng bình quân mỗi năm 14,69%; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, theo đúng chỉ tiêu đề ra.

Đánh giá từ Tỉnh uỷ Hậu Giang nhấn mạnh, qua hơn 02 năm thực hiện Chương trình số 50-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các nghị quyết, đề án cụ thể hóa, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Nhận thức và tư duy phát triển tỉnh có sự thay đổi rõ nét, tạo ra động lực mới cho quá trình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, với sự phấn đấu nhiều hơn, nỗ lực lớn hơn; ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, tạo cơ sở nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh; các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, từ đó góp phần hoàn thành và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, tạo thế và lực mới cho tỉnh Hậu Giang phát triển bứt phá trong giai đoạn tới.

 Những kết quả kể trên khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, hỗ trợ, tạo điều kiện của Trung ương, sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo thành nguồn lực to lớn, góp phần thực hiện hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra từ đây đến cuối nhiệm kỳ, tỉnh sẽ bám sát và kiên định thực hiện các cơ chế, chính sách rất đồng bộ của tỉnh, nhất là Nghị quyết 4 trụ cột và sắp tới đây khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xong Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thì toàn tỉnh sẽ cụ thể hóa chương trình, phân công giao nhiệm vụ rất cụ thể để triển khai thực hiện quy hoạch. Bên cạnh đó, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút các nhà đầu tư; tiếp tục cải cách hành chính, thường xuyên làm việc, tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp; chú trọng thực hiện an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân. Tỉnh đồng hành, cam kết mạnh mẽ cho sự phát triển của doanh nghiệp…/.

Phú Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực