Hoài Nhơn: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Thứ sáu, 13/11/2020 15:00
(ĐCSVN) – Nhiệm kỳ qua, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tại Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đã dành nhiều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ địa phương trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.
leftcenterrightdel
 Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020, Ban Thường vụ Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các cấp ủy trên địa bàn quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ cho cả nhiệm kỳ qua.

Theo đồng chí Phạm Trương, Bí thư Đảng ủy Thị ủy Hoài Nhơn, xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là một trong những nhiệm vụ “then chốt” để xây dựng Đảng bộ địa phương trong sạch, vững mạnh; thông qua đó để không ngừng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trên địa bàn, đồng thời góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào tổ chức đảng và đảng viên hiện nay. Do đó, ngoài việc quán triệt các văn bản chỉ đạo có liên quan của cấp trên, Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn cũng đã cụ thể hóa thành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phù hợp và sát với thực tế yêu cầu của nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

“Trong 5 năm qua, các cấp ủy tại Hoài Nhơn đã tiến hành kiểm tra hơn 290 lượt tổ chức đảng cấp dưới và hơn 15.200 lượt đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Thị ủy tiến hành 38 cuộc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và 33 đồng chí cấp ủy viên. Trong khi đó, các đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện cũng tiến hành kiểm tra hơn 250 chi bộ trực thuộc và hơn 480 lượt cấp ủy viên cùng cấp. Đồng thời các chi bộ cũng kiểm tra hơn 14.700 lượt đảng viên, trong đó có 3.391 lượt cấp ủy viên”- đồng chí Phạm Trương cho biết và khẳng định thêm: Công tác kiểm tra của các cấp ủy trên địa bàn trong 5 năm qua tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: Việc việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 (nay là Hướng dẫn số 12, ngày 06/7/2018) của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 03/11/2009 của Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo; việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… ; kiểm tra cấp ủy viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; phòng, chống tham nhũng….

Qua kiểm tra, có 5 chi bộ, 122 đảng viên chưa thực hiện tốt nội dung kiểm tra, đặc biệt trong đó có đến 13 đảng viên có vi phạm. Cùng với công tác kiểm tra, công tác giám sát của các cấp ủy cũng được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, trong 5 năm (2016-2020), Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn và các đảng ủy cơ sở đã giám sát 133 lượt tổ chức đảng và 28 đảng viên.

leftcenterrightdel
 Nhiệm kỳ 2016-2020, qua các hoạt động kiểm tra, giám sát, Đảng bộ Thị xã Hoài Nhơn đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên sai phạm theo quy định.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, UBKT các cấp trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn cũng chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Ngoài việc tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, UBKT các cấp đã quan tâm kiểm tra các trường hợp khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên.

Nói về kết quả nhiệm vụ của UBKT các cấp tại Hoài Nhơn, đồng chí Phạm Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Hoài Nhơn cho hay: Trong 5 năm qua, UBKT 2 cấp tại địa phương đã kiểm tra 9 tổ chức đảng và 37 đảng viên; trong đó UBKT Thị ủy kiểm tra 6 tổ chức đảng và 11 đảng viên (có 10 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý). Qua kiểm tra đã kết luận 10 tổ chức đảng và 39 đảng viên có vi phạm; kiểm điểm rút kinh nghiệm  8 tổ chức đảng và 16 đảng viên; xử lý kỷ luật 2 tổ chức đảng và 23 đảng viên.

Bên cạnh công tác kiểm tra, UBKT 2 cấp cũng tiến hành giám sát 112 tổ chức đảng và 79 đảng; đã tiếp nhận 72 đơn yêu cầu, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua quá trình tiếp nhận các đơn thư tố cáo, UBKT Thị ủy đã chuyển đơn không thuộc thẩm quyền; làm việc, hướng dẫn người có đơn tố cáo nhưng không có nội dung mới, đơn không có cơ sở để giải quyết; những đơn giấu tên, mạo tên, UBKT Thị ủy không giải quyết nhưng xem đó là kênh thông tin để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, UBKT Thị ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy giải quyết 3 đơn tố cáo đối với 1 tổ chức đảng trực thuộc và 2 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý. Kết quả giải quyết, Ban Thường vụ Thị ủy kết luận nội dung tố cáo đúng một phần, đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể và các cá nhân liên quan.

UBKT Thị ủy cũng đã giải quyết 4 đơn tố cáo 7 đồng chí (trong đó 5 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý) với nội dung tố cáo thiếu trách nhiệm: 2, những điều đảng viên không được làm: 4 (vi phạm chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm nguyên tắc ứng xử, quy chế bảo mật thông tin; quy trình, thủ tục công chứng hợp đồng tặng, cho tài sản; đạo đức, lối sống). Qua giải quyết, không có cơ sở để kết luận: 1; tố cáo đúng và đúng một phần: 3; đúng, có vi phạm: 3;  đã xử lý kỷ luật 2 đồng chí bằng hình thức khiển trách.

leftcenterrightdel
 Để công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả và chất lượng, nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra tại Hoài Nhơn được thường xuyên tổ chức.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và UBKT các cấp trên địa bàn đã góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ cức đảng và đảng viên; đồng thời cũng góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng bộ và đội ngũ cán bộ ở địa phương.

“Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ Thị xã Hoài Nhơn tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, trong đó sẽ tập trung kiểm tra, giám sát vào những nghị quyết chuyên đề, chính sách mới; những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Đồng thời, sẽ tập trung vào các chủ đề trọng tâm như: kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - đồng chí Phạm Dân cho biết thêm./.

Bài, ảnh: Đình Tăng

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực