Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ mười một, khóa XI

Thứ ba, 28/06/2022 15:13
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Tại hội nghị lần này, các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn sẽ thảo luận, cho ý kiến 07 nhóm nội dung lớn, quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và nhiệm kỳ tới.

Ngày 28/6, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11, khóa XI đã khai mạc tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy chủ trì Hội nghị.

leftcenterrightdel
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ mười một, khóa XI  

Phát biểu khai mạc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn đã tập trung nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn, kịp thời nắm tình hình tổ chức cơ sở đoàn; sát sao trong công tác chỉ đạo đại hội Đoàn các cấp; các hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai rộng khắp tạo thành giá trị tích cực lan tỏa trong thanh thiếu nhi; các mô hình, cách làm mới được thử nghiệm, áp dụng làm tiền đề, căn cứ quan trọng để xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

Tại hội nghị lần này, các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn sẽ thảo luận, cho ý kiến 07 nhóm nội dung lớn, quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và nhiệm kỳ tới.

Đề cập đến dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết, đây là dự thảo lần thứ 4 đã có tiếp thu, bổ sung, điều chỉnh về nội hàm, kết cấu, hệ thống chỉ tiêu so với dự thảo lần 2 trình Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10; phần đánh giá kết quả đã gọn gàng hơn, bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; phần phương hướng được viết gọn hơn, bám sát tình hình thanh niên và những định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bí thư thứ nhất đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành đặc biệt quan tâm đến nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ, nhất là 4 chỉ tiêu khó hoàn thành trong nhiệm kỳ 2017-2022; nội hàm 3 phong trào và 3 chương trình phải phù hợp với tình hình thực tiễn của thanh thiếu nhi và xu thế phát triển của xã hội; giải pháp quan tâm đầu tư, chăm lo cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi; giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh và Đoàn tham gia xây dựng Đảng. 

Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh tinh thần xây dựng dự thảo Chương trình hành động song song với dự thảo Báo cáo chính trị để triển khai sớm ngay sau khi kết thúc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Chương trình hành động được xây dựng với mục tiêu ngắn gọn, súc tích, bám sát với các nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo Báo cáo chính trị; gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

leftcenterrightdel
Tại hội nghị lần này, các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nghiên cứu tài liệu, thảo luận, cho ý kiến 07 nhóm nội dung lớn, quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và nhiệm kỳ tới 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn mong muốn, tinh thần này không chỉ ở cấp Trung ương, mà ngay ở cấp tỉnh, cấp huyện cũng cần xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn song song với việc xây dựng Văn kiện Đại hội. Trong đó, tập trung nêu những giải pháp mới, đột phá, cần định hướng cho cơ sở triển khai, có tính hành động cụ thể; trọng tâm, trọng điểm. 

Về dự thảo chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Bí thư thứ nhất nêu rõ, quan điểm chung đại hội là ngày hội lớn không chỉ của đại biểu tham dự đại hội mà của các tầng lớp thanh thiếu nhi Việt Nam, kể cả thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Vì thế, việc ứng dụng chuyển đổi số cần được thực hiện triệt để ngay từ đại hội Đoàn cấp huyện, cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, đây là đại hội của người trẻ nên chương trình cần khoa học, nhẹ nhàng, ngắn gọn, vui tươi, trẻ trung nhưng đảm bảo các nội dung theo quy định của điều lệ Đoàn.

Diễn ra trong 1,5 ngày, Hội nghị sẽ nghe tổng hợp ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các nội dung; thảo luận tại tổ, cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Dự thảo chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm Nghị quyết liên tịch số 01 về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và dự thảo Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2022 - 2027; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; Dự thảo Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa XI; Dự thảo 12 báo cáo chuyên đề nhiệm kỳ 2017 - 2022; công tác cán bộ.../.

Cẩm Linh
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực