Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo Cao cấp lý luận chính trị

Thứ năm, 09/05/2024 19:30
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương yêu cầu, không giao nhiệm vụ cho cán bộ trong thời gian học tập hệ tập trung; không cử cán bộ đang học tập đi công tác nước ngoài trong thời gian kế hoạch giảng dạy - học tập để việc học tập đạt kết quả cao nhất.

Chiều 9/5 tại Hà Nội. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo Cao cấp lý luận chính trị.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, XIII, Đảng ta đặc biệt quan tâm tới việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ về nội dung, chương trình, giáo trình, về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp trong đào tạo lý luận chính trị, đưa công tác này ngày càng đi vào nền nếp.

Quang cảnh Hội nghị.

Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 09-KL/TW ngày 9/7/2021 về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên; Quy định số 57-QĐ/TW ngày 8/2/2022 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

Do đó, giai đoạn 2020 -2024, công tác đào tạo Cao cấp lý luận chính trị có bước phát triển toàn diện cả về đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình; tổ chức tuyển sinh, quản lý hệ thống, tăng cường kỷ cương, kỷ luật học tập…

Giai đoạn 2025 -2030, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xác định, chủ động, tích cực tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, về đào tạo Cao cấp lý luận chính trị theo Quy định 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư, các Nghị định của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Nâng cao chất lượng đào tạo Cao cấp lý luận chính trị (Nguồn: vtvgo.vn) 

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương và các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các trường chính trị tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đào tạo Cao cấp lý luận chính trị được Ban Tổ chức Trung ương giao hằng năm.

Tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án 587 “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019 -2030” và Đề án 979 “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026” để nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ giảng viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tất cả các khâu của quá trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị: Tuyển sinh, xét duyệt, khai giảng, tổ chức đào tạo, xét tốt nghiệp, bế giảng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với học viên.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo.

Hoàn thành xây dựng mô hình quản trị Học viện thông minh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý đào tạo, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác đào tạo Cao cấp lý luận chính trị.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, ban hành quy chế quản lý đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng tập huấn giảng viên lý luận chính trị cho các học viện, nhà trường của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được giao quyền đào tạo Cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ, yêu cầu, nhiệm vụ mới đòi hỏi một đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Do đó, phải khắc phục triệt để tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học đối phó, học để lấy bằng cấp, học để quy hoạch, học để bổ nhiệm.

"Phẩm chất của cán bộ phải được đào tạo, bản lĩnh phải được rèn luyện, kiến thức phải được cập nhật, có như vậy mới am tường lý luận, đủ khả năng để lãnh đạo, xử lý vấn đề trong thực tế đặt ra", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nói.

Khẳng định kết quả học tập lý luận chính trị phải là tiêu chí cứng để đánh giá cán bộ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương trong việc đăng ký chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng hằng năm, đảm bảo việc cử cán bộ tham gia đào tạo lý luận chính trị đúng đối tượng, đủ chỉ tiêu đăng ký; phối hợp quản lý hoạt động học tập - rèn luyện tại Học viện của cán bộ. Không giao nhiệm vụ cho cán bộ trong thời gian học tập hệ tập trung; không cử cán bộ đang học tập đi công tác nước ngoài trong thời gian kế hoạch giảng dạy - học tập, để việc học tập đạt kết quả cao nhất./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực