Hội thi báo cáo viên, tuyên tuyền viên giỏi góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ ba, 26/10/2021 14:56
(ĐCSVN) - Trong thời gian tới, đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò “là một mắt khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân, Trung ương với địa phương và cơ sở”; hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi các cấp tiếp tục góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh Hà Giang, đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.
leftcenterrightdel
 Hội thi BCV, tuyên truyền viên giỏi của Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tạo ra nhiều phương tiện truyền thông hiện đại, tiện ích, hấp dẫn. Tuy nhiên, với ưu thế riêng, công tác tuyên truyền miệng vẫn là phương thức tuyên truyền vô cùng quan trọng, chuyển tải đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân, cổ vũ, động viên nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu trực tiếp giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tư tưởng của Đảng; những năm qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là tuyên truyền tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…, góp phần vào sự thành công của các sự kiện.

Để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền, toàn ngành Tuyên giáo của tỉnh luôn sáng tạo, thường xuyên, tích cực đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhất là trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, công tác tuyên truyền miệng có vai trò rất quan trọng, luôn đi trước, kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin để tạo ra môi trường, điều kiện thuận lợi, mở rộng đối tượng tuyên truyền, giảm tối thiểu thời gian và chi phí đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất. Qua đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định kỳ tổ chức hội nghị báo cáo viên (BCV) cấp tỉnh 1 lần/tháng, hội nghị thông tin thời sự, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu và thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ BCV, tuyên truyền viên… Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ BCV, tuyên truyền viên trong tỉnh, định kỳ 2 năm/lần, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy tỉnh tổ chức hội thi BCV, tuyên truyền viên giỏi. Đây là sân chơi bổ ích cho đội ngũ BCV, tuyên tuyền viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng thời qua các hội thi, các cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp có thể lựa chọn, công nhận, suy tôn BCV tiêu biểu và có các giải pháp nhằm tiếp tục thu hút, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Hội thi BCV, truyên truyền viên giỏi năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, được tổ chức từ cơ sở đến cấp tỉnh. Tính đến nay, hội thi đã hoàn thành ở cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương. Hội thi BCV giỏi cấp tỉnh sẽ được tổ chức từ ngày 27-29/10, với sự tham gia của 28 thí sinh tiêu biểu nhất, được lựa chọn từ hội thi cấp huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Mặc dù hội thi được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trong nước, nhưng nhiều đảng bộ cấp huyện, thành ủy, đảng ủy đã triển khai linh hoạt, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo chất lượng, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của các thí sinh. Tiêu biểu như Đảng ủy Biên phòng tỉnh đã tổ chức cho các thí sinh thực hiện báo cáo chuyên đề ngay tại cơ sở, quay video, gửi về Ban tổ chức Hội thi BCV giỏi của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đảng bộ huyện Yên Minh tổ chức Hội thi BCV giỏi cấp xã, thị trấn theo cụm với 7 cụm thi, mỗi cụm đăng ký 3 thí sinh xuất sắc tham gia thi tại cấp huyện…

leftcenterrightdel
Trao cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Vị Xuyên

Điểm nhấn của Hội thi năm nay là Ban Tổ chức Hội thi đã định hướng việc lựa chọn nội dung chủ đề thi về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với cả ba cấp; tích cực tuyên truyền về Hội thi thông qua báo chí, truyền thông, mạng xã hội, livestream trực tiếp phần thi thuyết trình của thí sinh tạo sức lan tỏa sâu, rộng; nhiều đảng bộ, địa phương đã đăng tải, chia sẻ thông tin về Hội thi, nội dung thi tiêu biểu của thí sinh lên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội; nội dung các nghị quyết tiếp tục được các BCV, tuyên truyền viên tham gia Hội thi nghiên cứu sâu, phân tích, làm rõ thêm và liên hệ trực tiếp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương, cụ thể hóa thành từng nhiệm vụ, giải pháp, từ đó, gợi mở những ý tưởng mới, cách làm mới… Cùng với đó, thông qua đăng tải, chia sẻ thông tin về Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng đã tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, khơi dậy, cổ vũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đoàn kết, hăng hái, sáng tạo thi đua lao động, sản xuất, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.

Trong thời gian tới, để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cấp ủy đảng các cấp cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ BCV, tuyên truyền viên; quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng chú trọng về chiều sâu chất lượng; đổi mới hoạt động tuyên truyền miệng theo hướng tăng cường đối thoại, nâng cao chất lượng thông tin và tính định hướng; quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ BCV, tuyên truyền viên gắn với bố trí, đầu tư trang thiết bị phù hợp, đảm bảo mỗi báo BCV đáp ứng tốt yêu cầu chuyển đổi số của địa phương, đất nước, thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng của Đảng trong tình hình mới.

Theo đó, cấp ủy các cấp, mà trực tiếp là ngành Tuyên giáo của tỉnh cần phát huy sức mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thông tin tuyên truyền cho phù hợp, hiệu quả; duy trì và nâng cao chất lượng các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi. Việc định hướng các chủ đề thi cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn của đất nước, địa phương; đối tượng dự thi cần được mở rộng, từ cấp cơ sở để thu hút sự tham gia của đội ngũ tuyên truyền viên ở xã, phường, thị trấn; khuyến khích tổ chức hội thi theo các hình thức sáng tạo, sinh động, phù hợp để tăng thêm tính hiệu quả, hấp dẫn; chú trọng công tác tuyên truyền nhằm lan tỏa cuộc thi sâu, rộng trong toàn xã hội… Qua hội thi, đối với các BCV, tuyên truyền viên tiêu biểu, cần có giải pháp bố trí, sắp xếp hợp lý nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng tại địa phương, đơn vị.

Tin tưởng rằng, dưới sự định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang và với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong thời gian tới, đội ngũ BCV, tuyên truyền viên của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò “là một mắt khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân, Trung ương với địa phương và cơ sở”, hội thi BCV, tuyên truyền viên giỏi các cấp tiếp tục góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh Hà Giang, đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống./.

Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực