Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác

Thứ tư, 22/05/2024 10:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị bảo đảm toàn diện, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quyết tâm học tập, làm theo và nêu gương Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Duy trì, nâng cao chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề

Trên cơ sở xác định chủ đề học tập hằng năm, Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo xây dựng chủ đề, tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập sâu rộng đến cán bộ, đảng viên ngay từ đầu năm. Để nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, Tỉnh ủy mời chuyên gia cao cấp Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề. Năm 2023, Lào Cai triển khai học tập chuyên đề “nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân”; năm 2024 học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”. Các hội nghị đều được được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đến các điểm cầu cấp huyện, cấp xã và thu hút hàng vạn cán bộ, đảng viên, Nhân dân theo dõi, học tập. Năm 2023-2024, tỉnh Lào Cai đã tổ chức 02 hội nghị toàn tỉnh học tập chuyên đề với 4.337 điểm cầu cho trên 116.700 đại biểu học tập và gần 20 vạn người dân theo dõi, học tập qua truyền hình trực tiếp và các nền tảng mạng xã hội.

 Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phục vụ Nhân dân”. (Ảnh: TL).

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chỉ đạo, triển khai nghiêm túc việc đưa nội dung học tập theo Bác là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan định kỳ hằng tháng, quý. Nội dung học tập theo chủ đề bài viết trong cuốn Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các chi, đảng bộ đã lựa chọn các chuyên đề sinh hoạt phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để triển khai đến đảng viên. Trong học tập đã chú trọng thảo luận, liên hệ với việc tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; kịp thời biểu dương, ghi danh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm hành động thiết thực. Từ đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao..

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch học tập kết hợp với làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quy định số 368-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh và các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy. Gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân quan tâm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, ghi nhận đầy đủ phản ánh của Nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm ở cơ sở không để phát sinh thành “điểm nóng”, phức tạp kéo dài. Một số lĩnh vực dư luận xã hội phản ánh nhiều, được chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo giải quyết như: Công tác đền bù giải phóng mặt bằng; vấn đề ô nhiễm môi trường; khai thác tài nguyên khoáng sản; các vấn đề tiêu cực trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội; công tác dân tộc, tôn giáo; các thông tin sai trái, xấu độc trên internet và mạng xã hội, công tác gương mẫu đi đầu của người đứng đầu.

Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu các dân tộc tỉnh Lào Cai khi Người lên thăm địa phương, ngày 23-24/9/1958. (Ảnh tư liệu : TTXVN).

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực tổ chức triển khai Đợt thi đua chuyên đề chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023), 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) do Tỉnh uỷ phát động. Toàn tỉnh đã có nhiều cách làm năng động, sáng tạo; đăng ký triển khai các mô hình, công trình, phần việc ý nghĩa làm theo lời Bác thiết thực, hiệu quả. Kết quả, có 633 cơ quan, đơn vị đăng ký 1.337 công trình, phần việc thi đua làm theo lời Bác, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã ban hành được 3.260 chuẩn mực đạo đức  và khái quát thành 3.257 khẩu hiệu hành động để cán bộ, đảng viên học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký, cam kết nêu gương theo Quy định số 368-QĐ/TU của Tỉnh ủy, toàn tỉnh có 88.578 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quần chúng đăng ký nêu gương, khắc phục khuyết điểm đã được chỉ ra trong năm 2022 - 2023, trong đó có 11.514 cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu đã xây dựng bản cam kết nêu gương. Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần 7 dám; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ,…

Với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo Bác đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Năm 2023 kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển khá với nhiều gam mầu sáng và cán đích một số mục tiêu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội đạt 5,11%, cao hơn mức bình quân của cả nước (5,05%). Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội được triển khai hiệu quả; giảm nghèo bảo đảm kế hoạch đề ra. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quan hệ đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả vững chắc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn còn những tồn tại chế cần khắc phục, như: Một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện triệt để các yêu cầu theo Quy định số 368-QĐ/TU của Tỉnh ủy. Việc thực hiện cam kết nêu gương, ghi danh điển hình ở một số chi bộ còn biểu hiện hình thức. Việc học tập và làm theo Bác ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự trở thành nhu cầu tự thân của một số cán bộ, đảng viên. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý ở một số chi bộ chưa đảm bảo theo quy định. Việc học tập và làm theo Bác trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp chuyển biến chưa tích cực, nhất là việc lựa chọn khâu đột phá trong học tập và làm theo Bác gắn với tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW

Năm 2024, Tỉnh ủy Lào Cai xác định phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Hiệu quả - Phát triển”. Tỉnh ủy tiếp tục thể hiện quyết tâm thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW thông qua việc phát đi thông điệp về tinh thần “7 dám” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó siết chặt "Kỷ cương" tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đề cao đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền gắn với đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,...

Theo đó, để việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao hơn nữa, cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục bám sát các yêu cầu của Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 12-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, Quy định 368-QĐ/TU của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác trong năm 2024.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Đồng thời, tiếp tục xác định và lựa chọn khâu đột phá trong học tập và làm theo Bác để tập trung chỉ đạo thực hiện gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với chủ đề năm 2024 về “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần “7 dám”, hình thành phong cách làm việc sâu sát, gần dân, sát cơ sở với phương châm học dân, hiểu dân, tin dân, trọng dân và có trách nhiệm với nhân dân. Duy trì đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề,... Đa dạng hơn nữa các hình thức tuyên truyền, chủ động và tích cực phát hiện, tuyên truyền kịp thời gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo Bác để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập, tạo sự lan tỏa nhiều hơn trong đời sống xã hội.

Có thể thấy, với những nội dung cụ thể, thiết thực, việc học tập và làm theo Bác chính là tiền đề quan trọng khơi dậy niềm tự hào quê hương, nhân lên khát vọng ở mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân trên địa bàn toàn tỉnh để hiện thực hóa mục tiêu đưa Lào Cai trở thành trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam, Trung Quốc; phấn đấu đến năm 2025, Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của Vùng trung du, miền núi phía Bắc, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra./.

Đỗ Đức Liệu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực