Khắc phục tình trạng bổ nhiệm cán bộ xong lại vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật

Thứ năm, 22/09/2022 20:48
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Nơi nào có dư luận, có vấn đề phản ánh, Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra ngay, không để kéo dài…
leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Sáng 22/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 80-QĐ/TW, thông báo Kết luận 20-TB/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW về hướng dẫn điểm 3 của Thông báo số 20-TB/TW.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính Ban Tổ chức Trung ương đến hơn 60 điểm cầu, gồm các Đảng ủy Khối và Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đồng chủ trì Hội nghị.

Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác cán bộ

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đã quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị "về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử"; Thông báo số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 "Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật".

Theo Phó Trưởng ban Mai Văn Chính, tổng kết Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Bộ Chính trị đánh giá, qua 5 năm tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

leftcenterrightdel
Sẽ miễn nhiệm, thay thế cán bộ uy tín giảm sút (Nguồn: vtvgo.vn) 

Về phân cấp, quản lý cán bộ, các địa phương, cơ quan đơn vị hầu hết đã ban hành quy định, quy chế hướng dẫn cụ thể việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo phạm vi được phân công. Về bổ nhiệm cán bộ ứng cử, các cấp ủy Đảng đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái 180.516 lượt cán bộ; trong có 6.003 lượt cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Việc thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ, góp phần quan trọng vào công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trước mắt cũng như lâu dài… Bên cạnh ưu điểm, Bộ Chính trị cũng nêu lên những hạn chế, bất cập và nguyên nhân chủ yếu.

Từ những đánh giá việc thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 80-QĐ/TW trên cơ sở kế thừa nhiều nội dung còn phù hợp của Quy định số 105-QĐ/TW và bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Quy định số 80-QĐ/TW gồm 6 chương, 34 điều và 3 phụ lục. So với Quy định số 105-QĐ/TW, Quy định số 80-QĐ/TW có những yêu cầu mới về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn. Theo Phó Trưởng ban Mai Văn Chính, việc ban hành Quy định số 80-QĐ/TW sẽ bảo đảm tính chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị; đánh giá cán bộ khách quan, công tâm, để từ đó lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với Thông báo số 20-TB/TW, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã làm rõ chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, tập trung vào các nội dung như việc giải quyết cho cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác; cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác sau khi bị kỷ luật.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại điểm cầu chính. 

Việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ

Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy bày tỏ sự tán thành, đánh giá cao việc Trung ương, Bộ Chính trị ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, cũng như chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Đây là những văn bản rất quan trọng của Đảng về công tác cán bộ, là cơ sở để các địa phương cụ thể hóa trong quản lý, bổ nhiệm cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã phân tích, làm rõ hơn một số nội dung trong Quy định 80 và Thông báo kết luận 20 của Bộ Chính trị. Đồng chí cho biết, từ Đại hội XIII đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến công tác cán bộ, trong đó có 2 quy định quan trọng yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng nghiên cứu kỹ lưỡng, thực hiện nghiêm túc, đó là Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Trực tiếp liên quan đến công tác cán bộ có 8 văn bản rất quan trọng gồm: Kết luận số 08-KL/TW ngày 15-6-2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định 41-QĐ/TW về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định 50-QĐ/TW về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Kết luận số 35-KL/TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Quy định số 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18-8-2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 8-9-2022 của Bộ Chính trị về “Chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”.

8 văn bản này đã tạo sự đồng bộ trong từng khâu của công tác cán bộ, có sự kết nối chặt chẽ, liên tục với nhau. Đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ đang đảm nhiệm công tác cán bộ phải nghiên cứu, quán triệt, tham mưu hoặc trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm những văn bản này.

Lưu ý các cấp ủy tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu trên, đồng thời chấn chỉnh các sai phạm của cán bộ lãnh đạo trong thời gian vừa qua, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ: "Đề nghị tất cả các đồng chí khắc phục tình trạng bổ nhiệm xong vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước. Khắc phục tình trạng làm liều, tuỳ tiện, dùng ảnh hưởng của mình đưa người thân, người nhà, người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào các vị trí lãnh đạo, quản lý không đúng quy định của Đảng, tạo dư luận không tốt, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng… Nơi nào có dư luận, có vấn đề phản ánh, Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra ngay, không để kéo dài" - đồng chí Trương Thị Mai khẳng định.

Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, việc tổ chức thực hiện nghiêm là cơ sở đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ, đồng thời khắc phục tình trạng cán bộ làm chưa đúng, làm trái các quy định của Đảng./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực