Sáng 8/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương.

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tóm tắt kết quả 6 tháng tại Hội nghị. 

Bảo đảm tính định hướng tư tưởng chính trị

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình thế giới, khu vực có nhiều yếu tố không thuận lợi, đại dịch COVID-19 gây nên những hậu quả nặng nề, khiến nền kinh tế toàn cầu suy thoái nghiêm trọng, để lại các “di chứng nặng nề” như mức nợ công và thâm hụt ngân sách tăng cao, doanh nghiệp phá sản, đứt gãy các chuỗi cung ứng, ở nhiều nước mất ổn định chính trị, rối loạn xã hội... các điểm “nóng” trên thế giới chưa có những giải pháp hữu hiệu...

Nhờ sự chủ động, kịp thời, quyết liệt, đúng hướng của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận xã hội cao nên nước ta được đánh giá là một trong số ít nước đứng đầu thế giới về phòng, chống có hiệu quả đại dịch COVID-19. Thành công của Hội nghị Trung ương 12, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV cùng với việc tổ chức thành công các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước đã tác động tích cực, bồi đắp niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nắm vững tình hình quốc tế, trong nước, tích cực triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác, nhất là công tác chỉ đạo tuyên truyền phòng chống đại dịch COVID-19, tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, góp phần chung vào những kết quả quan trọng trong 6 năm 2020, thiết thực chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Ban đã chủ động phối hợp nắm tình hình, dự báo, phát hiện và tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; kịp thời đổi mới phương thức điều hành, bố trí, sắp xếp các hoạt động để vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban và của Ngành. Ban đã tham gia tích cực vào Ban Chỉ đạo Quốc gia, định hướng thông tin và hướng dẫn tuyên truyền về phòng, chống dịch, thể hiện rõ vai trò điều phối thông tin, bảo đảm tính định hướng tư tưởng chính trị, chỉ đạo tổ chức lực lượng đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lợi dụng phòng, chống dịch để thông tin xuyên tạc.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Hội nghị. 

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai 16 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đến nay, Ban đã hoàn thành 03 đề án, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành chỉ thị, thông báo, kết luận.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành và địa phương thực hiện việc sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng trên lĩnh vực lý luận chính trị, như: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới”; Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, trình Ban Bí thư ban hành thông báo và chỉ thị mới. Triển khai các công việc phục vụ sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 285-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước”.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động tham mưu chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương”. Chủ động tham mưu Ban Bí thư tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Các hoạt động triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức và cách làm mới, có chiều sâu về nội dung, phong phú về hình thức, được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm, đã thẩm định, góp ý, cho ý kiến 106 văn bản của các cơ quan Trung ương và địa phương với nhiều lĩnh vực... Thẩm định, cho ý kiến về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo đài, hiệp y khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong ngành Tuyên giáo. Thẩm định một số xuất bản phẩm có nội dung phức tạp, nhạy cảm…

leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị tham luận tại Hội nghị. 

Tích cực tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Ban đã tích cực hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Ban Tuyên giáo Trung ương đã kịp thời xây dựng và ban hành các kế hoạch, định hướng tuyên truyền, hướng dẫn thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia với trách nhiệm cao các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban đã hoàn thành một số nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII: Hướng dẫn tuyên truyền; thành lập Trung tâm Báo chí Đại hội XIII, tổ chức vận hành theo chỉ đạo của Ban Bí thư; hướng dẫn, tài liệu góp ý dự thảo văn kiện và Danh mục các bài tham luận; thành lập trang thông tin điện tử, chuẩn bị các nội dung văn hóa, văn nghệ chào mừng; góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc được toàn ngành đặc biệt quan tâm, phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội lợi dụng đại dịch COVID-19 xuyên tạc sự chỉ đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ; chống phá công tác nhân sự và quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tư tưởng chính trị trong hoạt động của các cơ quan báo chí - xuất bản tiếp tục được đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; phối hợp xử lý nghiêm các báo, tạp chí, nhà xuất bản có sai phạm, đồng thời ghi nhận, tuyên dương những đóng góp tích cực của các nhà báo tiêu biểu…

Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc, về các hoạt động đối ngoại của lãnh Đảng, Nhà nước với điểm nhấn là các hoạt động trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN 2020; khẳng định những nỗ lực, hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là vai trò dẫn dắt, củng cố đoàn kết, tăng cường tương trợ, cùng chung tay với cộng đồng quốc tế vượt qua thách thức từ dịch COVID-19. Chủ động ban hành hướng dẫn về Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020; Công tác thông tin đối ngoại năm 2020; Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại Hội nghị.

Nhiều hoạt động phong phú hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống

Các hoạt động thi đua chào mừng đại hội Đảng bộ cơ quan và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Hoàn thành cuốn sách “Tuyên giáo toàn cảnh – Thành tựu và phát triển”; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thảo: “Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm một chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn”; tổ chức lễ phát động cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống Ngành Tuyên giáo. Cuộc thi đã thu hút hơn 700.000 tài khoản tham gia thi với hơn 4,7 triệu lượt thi, bước đầu tạo sức lan tỏa và trở thành sự kiện chính trị được quan tâm của nhiều tầng lớp nhân dân. Số tài khoản đăng ký mới liên tục tăng, đến nay đã có hơn 1,3 triệu tài khoản VCNET.

Sáu tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành 288 quyết định, 954 công văn, 11 tờ trình, 41 báo cáo, 99 thông báo, 6 Bản tin Thông báo nội bộ... Đã tổ chức 26 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lễ kỷ niệm; 09 cuộc khảo sát để phục vụ triển khai nhiệm vụ chính trị của Ban.

Đồng chí Võ Văn Phuông khẳng định, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thể hiện rõ vai trò đầu mối chung và là chủ lực trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và đổi mới phương thức điều hành của Lãnh đạo Ban, các hoạt động trọng điểm của Ban được triển khai đồng bộ, cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Vai trò điều phối thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với phòng, chống đại dịch COVID-19 được Đảng, Nhà nước ghi nhận, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời phân tích những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyên giáo trong thời gian tới để đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao…

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Đặt uy tín, danh dự của mình trong chất lượng văn bản tham mưu

Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao những kết quả của Ban trong 6 tháng đầu năm đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ đề ra, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Ban trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Hình ảnh, uy tín của Ban, Ngành trong hệ thống chính trị được nâng lên. Công tác nội bộ cơ quan từng bước đi vào nền nếp hơn.

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, có một số hạn chế chỉ ra nhưng chậm được sửa chữa, chất lượng tham mưu một số Đề án chưa đạt yêu cầu. Việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ trong cơ quan chưa tương xứng với tiềm năng…  

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm, cần tập trung thực hiện hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra từ đầu năm với chất lượng cao nhất. Tăng cường phối hợp giữa các vụ, đơn vị; giữa lãnh đạo với chuyên viên để nâng cao chất lượng tham mưu trên từng lĩnh vực, từng Đề án. “Mỗi văn bản ra khỏi vụ mình là uy tín, là trách nhiệm của vụ mình, của đồng chí Vụ trưởng… phải đặt uy tín, danh dự của mình trong chất lượng văn bản tham mưu” – đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong tham mưu tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng. "Công việc hiện nay rất nhiều việc phải làm, đó là tạo ra môi trường tư tưởng chính trị, báo chí truyền thông, dư luận xã hội tích cực để hướng về Đại hội. Tiếp tục đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ kinh nghiệm của các kỳ Đại hội trước, lần này chúng ta phải tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội khoa học và chặt chẽ hơn" - đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu.

Đồng chí cũng yêu cầu, trước mắt, tổ chức thật tốt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo có chiều sâu, chất lượng, chỉn chu để qua đó khơi dậy niềm tin, niềm tự hào với truyền thống, để mỗi người có tình cảm hơn, động lực lớn hơn, nỗ lực cao hơn, quyết tâm mạnh mẽ hơn, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công việc tốt hơn, phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành và của Ban. Đó cũng là dịp  để mỗi cán bộ  suy nghĩ, tự soi, tự sửa, nỗ lực vì mình, vì cơ quan, vì sự phát triển của chính mình..../.

Hiền Hòa - Phạm Cường