Khẳng định vị thế của Đà Nẵng trong khu vực và cả nước

Thứ sáu, 08/12/2023 15:12
(ĐCSVN) – Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của hội nghị, đặc biệt trong việc xác định các chủ trương, giải pháp giúp TP tận dụng thời cơ mới để tạo động lực mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững với quyết tâm khẳng định vị thế của TP trong khu vực và cả nước.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sáng 08/12, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) để đánh giá tình hình công tác năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và cho ý kiến một số nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng là đánh giá kết quả các mặt công tác của Đảng bộ TP năm 2023; trên cơ sở đó thảo luận, đánh giá tình hình và dự báo kịch bản tăng trưởng, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 cũng như cho ý kiến một số nội dung theo Quy chế làm việc. Hội nghị cũng xác định các chủ trương, giải pháp giúp TP tận dụng thời cơ mới để tạo động lực mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững với quyết tâm khẳng định vị thế của TP trong khu vực và cả nước.

“Để chuẩn bị cho Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức họp, thảo luận và thống nhất các nội dung cơ bản trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP”- đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho biết và gợi mở một số vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về phát triển kinh tế - xã hội; về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; về kết quả và những tồn tại, hạn chế qua 05 năm triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; về một số nội dung cần tập trung triển khai trong năm 2024 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng lưu ý, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng với cơ hội và thách thức đan xen; đồng thời là năm đòi hỏi phải có sự bứt phá mạnh mẽ để thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 43, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị đã đề ra. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận dự kiến chủ đề năm 2024 là: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” và xác định phấn đấu mức tăng trưởng GRDP là 8 - 8,5%. Theo đồng chí, đây là mục tiêu rất lớn, cần được đại biểu Hội nghị tập trung nhận định, đánh giá, dự báo tình hình trong thời gian tới để cho ý kiến về chủ đề năm 2024 và kịch bản tăng trưởng cùng các định hướng, giải pháp, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2024.

Đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, trong năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, chủ động với nhiều cách làm sáng tạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. TP đã tổ chức tốt sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP, qua đó rà soát, đánh giá những kết quả, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể từ nay đến cuối nhiệm kỳ; từ đó kịp thời phát hiện các vấn đề hạn chế để có giải pháp khắc phục, nhất là trong công tác quản lý, phát triển đảng viên và ban hành nhiều chủ trương quan trọng để khắc phục, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực trong thực thi công vụ của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; bước đầu tạo được chuyển biến trong nhận thức và hành động.

“Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế như việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, kết quả chưa đạt yêu cầu đề ra; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn nhiều hạn chế, nhất là việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực thi công vụ; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, chỉ đạo nhưng chất lượng, hiệu quả các kiến nghị chưa cao. Đây là những vấn đề cần được Hội nghị tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp khắc phục các hạn chế và các tồn tại trong thời gian tới”- đồng chí Nguyễn Văn Quảng yêu cầu.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2023 của Đảng bộ TP. 

Theo báo cáo, năm 2023, tình hình phát triển kinh tế- xã hội TP tương đối ổn định và có sự tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 ước tăng 2,58%; quy mô nền kinh tế ước hơn 134.000 tỷ đồng, quy mô tăng thêm gần 10.000 tỷ đồng.  Khu vực dịch vụ, du lịch tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung. TP đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng, qua đó không chỉ định vị Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc tế mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đà Nẵng trong việc khôi phục các ngành kinh tế chủ lực.

Cùng với kinh tế, lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được chú trọng, nhất là chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội theo Chủ đề năm 2023. Trong đó, TP đã xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với kinh phí trên 22 tỷ đồng; giải quyết việc làm hơn 36.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo (còn sức lao động) đến cuối năm là 4.185 hộ, chiếm 1,39%/tổng số hộ dân.

TP tiếp tục xây mới, nâng cấp, sửa chữa các cơ sở y tế; tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác mua sắm, đấu thầu đảm bảo thuốc, vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục triển khai Đề án Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ 100% học phí đối với mầm non và học sinh phổ thông (công lập và ngoài công lập).

Về công tác quốc phòng, an ninh, năm 2023 TP Đà Nẵng triển khai tốt các chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự, biên phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, sử dụng công nghệ cao, tội phạm về kinh tế; chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Thành ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2023. Trong đó, công tác tổ chức, xây dựng Đảng được đẩy mạnh; đã tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, nhất là tăng cường việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ theo đúng kế hoạch, đảm bảo cân đối, hài hòa giữa các khối gắn với đào tạo nguồn cán bộ trẻ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; cấp ủy các cấp đã kiểm tra 636 tổ chức đảng và 4.960 đảng viên; giám sát 409 tổ chức đảng và 721 đảng viên. Công tác dân vận được quan tâm chú trọng thực hiện tốt. Công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn thư được chú trọng với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được chú trọng đổi mới; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy; chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị- xã hội. Công tác xây dựng chính quyền được tập trung lãnh đạo kiện toàn, tinh gọn bộ máy và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả…

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực công tác của năm 2023 đã được hội nghị quan tâm thảo luận, phân tích, đánh giá, nhất là việc tham mưu, cụ thể hóa triển khai một số nghị quyết, văn bản, kết luận của Trung ương, Thành ủy, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023 của một số đơn vị có lúc chưa đảm bảo chất lượng, nội dung, tiến độ đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng chuyển biến chưa đều ở các cấp; việc nắm bắt tình hình ở cơ sở có lúc, có nơi còn chưa tốt.

Việc thực hiện Chủ đề năm 2023, nhất là việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khơi thông các nguồn lực do nhiều nội dung vượt thẩm quyền nên kết quả chưa như kỳ vọng. Kinh tế thành phố tiếp tục phục hồi nhưng chưa đồng đều, tăng trưởng không ổn định và gặp khó khăn, thách thức; một số ngành kinh tế có xu hướng giảm. Tiến độ triển khai kêu gọi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp còn chậm; số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 26% so với năm 2022.

Tiến độ lập quy hoạch phân khu, một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm. Một số dự án chậm triển khai, bàn giao, dự án treo ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh, gây bức xúc trong Nhân dân. Công tác quản lý trật tự đô thị còn một số bất cập; hạ tầng đô thị, thoát nước thiếu đồng bộ; chưa có giải pháp hiệu quả xử lý tình trạng ngập úng đô thị khi xảy ra mưa lớn trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp….

Cùng với những vấn đề trên, Hôi nghị cũng dành thời gian thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp của năm 2024. Trong đó, trọng tâm là tập trung tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2025-2030; chủ động báo cáo, đề xuất Trung ương cơ chế, chính sách và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho TP; triển khai hiệu quả Quy hoạch TP thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội nghị cũng thống nhất chủ đề năm 2024 là “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực