Khánh Hòa cần khẳng định sứ mệnh đầu tàu trong vùng kinh tế

Thứ năm, 23/06/2022 21:38
(ĐCSVN) – Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW tại Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chiều 23/6.
leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Tổng kết Nghị quyết; đại diện Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các sở, ban, ngành của tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, qua 18 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 25-KL/TW, Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tỉnh đã khai thác và phát huy được tiềm năng, thế mạnh về phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển để duy trì tốc độ tăng trưởng và liên tục, tăng trưởng kinh tế chuyển mạnh sang các ngành dịch vụ, chế biến chế tạo, từng bước trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước. Không ngừng chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông được đầu tư và mở rộng, góp phần kết nối các đô thị, các vùng động lực kinh tế trong và ngoài tỉnh. Thực hiện tích cực công tác quy hoạch, phát triển đô thị và bố trí dân cư. Triển khai có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, đề án lớn và các cơ chế, chính sách phát triển vùng tại địa phương. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Tỉnh giai đoạn 2005-2019 là 8,4%/năm; giai đoạn 2005-2020 là 7,2%/năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Quy mô kinh tế của Tỉnh (theo giá hiện hành) năm 2019 tăng gấp 7,5 lần so với năm 2004, đứng thứ 5/14 địa phương của vùng. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) năm 2019 gấp 6,8 lần năm 2004.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch sang khu vực dịch vụ và công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản theo đúng tinh thần của Nghị quyết 39-NQ/TW. Các ngành kinh tế đã từng bước ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, cải tiến phương thức quản lý góp phần tăng năng suất lao động và giá trị gia tăng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông được đầu tư và mở rộng, góp phần kết nối các đô thị, các vùng động lực kinh tế trong và ngoài tỉnh. Khu kinh tế Vân Phong đã thực hiện quy hoạch các khu chức năng, tạo thuận lợi cho công tác quản lý quy hoạch và thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu, đóng góp vào ngân sách, từng bước tạo động lực thúc đẩy phát triển của tỉnh và khu vực.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; nội bộ đoàn kết nhất trí, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc…

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh.  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, trong gần 20 năm qua, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 39-NQ/TW và Kết luận số 25- KL/TW; vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành các kế hoạch, chương trình, đề án và đã hoàn thành được phần lớn các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trên địa bàn tỉnh. Những thành tựu đã đạt được cho thấy Nghị quyết 39-NQ/TW đã đi vào cuộc sống và sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết, diện mạo của Khánh Hòa thay đổi rõ nét, điều này thể hiện sự năng động, sáng tạo và sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhất là trong việc xác định đúng và tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cũng nêu rõ một số điểm còn hạn chế, đáng lưu ý của tỉnh như: Khánh Hòa phát triển vẫn dưới mức tiềm năng, chưa khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội một cách tương xứng, đóng góp cho tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước còn hạn chế. Việc tăng cường mối quan hệ, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các bộ ngành Trung ương còn gặp nhiều lúng túng; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, trình độ phát triển của các dân tộc thiểu số không đồng đều, nhất là hai huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn có hộ nghèo còn cao với tỷ lệ 23%. Chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; chưa phát huy vai trò là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, là cửa ngõ hướng biển, liên vận quốc tế cho các địa phương của vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước. Nhiệm vụ xây dựng Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong là vấn đề mới, chưa có thực tiễn tại Việt Nam nên gặp nhiều khó khăn, phức tạp trong quá trình thực hiện…

Thận trọng thực hiện các chính sách đặc thù

Tại Hội nghị, các đại biểu là đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các sở ngành của tỉnh đã phát biểu tham luận về các vấn đề trong triển khai Nghị quyết, tình hình thực tiễn, phân tích những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất các giải pháp để tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW và Kết luận 25-KL/TW.

Theo đó, nhiều ý kiến đều thống nhất cho rằng, Khánh Hoà có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của cả nước, vì vậy, từ việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến mới đây kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Nghị quyết về "Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa" cho thấy Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến Khánh Hòa.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo nội dung này, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Nghị quyết của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Khánh Hòa nhằm phát huy lợi thế, tạo cú huých để thúc đẩy Khánh Hòa có bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Theo đó, Nghị quyết qui định một số cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường; tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công; phát triển Khu kinh tế Vân Phong và phát triển kinh tế biển tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí cũng mong muốn từ Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù này, không chỉ để Khánh Hòa phấn đấu để đến năm 2045 là “đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực Châu Á; là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; là thành phố đáng sống, nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; là một trong những địa phương đi đầu trong bảo vệ môi trường và việc thực hiện phát thải khí nhà kính về mức không” mà còn phải có sứ mệnh đầu tàu, trở thành động lực thúc đẩy liên kết phát triển các tỉnh trong tiểu vùng Nam Trung Bộ nói riêng, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ nói chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong bối cảnh mới.

Để thực hiện được những mục tiêu đó, đồng chí đề nghị Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sớm hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, là công cụ quản lý và cơ sở cho việc thu hút đầu tư và quản lý phát triển tỉnh.

Đồng thời, phát huy hơn nữa tiềm năng kinh tế biển để Khánh Hòa trở thành một tỉnh mạnh về biển và giàu, đẹp từ biển. Tạo sự đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh; cải cách hành chính để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; khai thác hiệu quả hơn “dư địa” về cải cách môi trường đầu tư để thu hút nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển, nhất là phát triển trở thành trung tâm du lịch của khu vực Nam Trung Bộ và quốc gia. Chú trọng liên kết vùng, phát huy vai trò, vị thế và tiềm năng của tỉnh Khánh Hòa, một trong các cửa ngõ giao thương quốc tế, liên kết khu vực Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hoà, Nam Khánh Hòa - Bắc Ninh Thuận và Khánh Hòa - Tây Nguyên.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu, Khánh Hòa cần bám sát Kế hoạch, Đề cương của Ban Chỉ đạo và ý kiến tham gia, thảo luận tại Hội nghị để hoàn thiện Báo cáo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Đồng chí Trần Tuấn Anh ghi nhận và đánh giá cao về sự chuẩn bị nghiêm túc, có trách nhiệm của Tỉnh uỷ Khánh Hòa và sự tham gia tích cực của các bộ, ngành tại Hội nghị; đề nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hoàn thiện Báo cáo tổng kết và tham dự đầy đủ các hoạt động Tọa đàm, Hội thảo và tham gia vào Báo cáo tổng kết, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết mới để phối hợp với Ban Chỉ đạo tham mưu cho Bộ Chính trị những quan điểm và định hướng mới cho phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng./.

 Việc đánh giá toàn diện những kết quả đạt được qua 18 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để Ban Chỉ đạo Trung ương nghiên cứu, tham mưu đề xuất Bộ Chính trị xem xét, ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ cho giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, cũng là dịp để tỉnh Khánh Hòa nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian vừa qua và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tới./.

 

Nhóm PV
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực