Luân chuyển để đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ

Thứ năm, 16/06/2022 10:36
(ĐCSVN) – Đây là một trong những nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 12 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, diễn ra chiều 15/6, tại Hải Dương.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Xuân Thăng, , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương chủ trì hội nghị. 

Dự hội nghị có lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình dự hội nghị.

leftcenterrightdel
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực đồng bằng, trung du phía Bắc đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy các cấp tham mưu cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, địa phương mình; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng ngày càng được nâng lên góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Trong đó, Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã tích cực phối hợp, góp ý, tổ chức hội thảo phục vụ các Tổ Biên tập của Ban Tổ chức Trung ương xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết để hoàn thiện các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, như: Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Báo cáo sơ kết thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Báo cáo tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên từ năm 2010 đến năm 2020; Báo cáo sơ kết 8 năm thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 7-2-2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 58-QĐ/TW về bảo vệ chính trị nội bộ...

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã tích cực tham mưu cho cấp ủy địa phương ban hành kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đặc biệt, 12 địa phương đã triển khai thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức các cơ quan Đảng theo Quy định số 46-QĐ/TW ngày 3/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

Trong đó, có 6 địa phương tham mưu việc bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan thực hiện mô hình thí điểm theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW.

Trong công tác bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ, Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã tham mưu cấp ủy thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với 239 lượt cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý (trong đó luân chuyển 35 lượt; bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 204 lượt). Cán bộ sau khi được sắp xếp, bố trí công tác mới đều phát huy năng lực, sở trường và khát vọng cống hiến, được các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy đánh giá cao kết quả tham mưu. 

Trong 6 tháng cuối năm, các tỉnh, thành phố trong khu vực tập trung bám sát 10 nhiệm vụ tại Kết luận số 06-KL/BTCTW ngày 20/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương để tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, quy định, hướng dẫn thực hiện tại địa phương; đồng thời tập trung phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong xây dựng và hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Các tỉnh, thành phố cũng hoàn thành rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; giải quyết dứt điểm những sai sót trong công tác cán bộ theo Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư trước ngày 30/6/2022.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận đã làm rõ những kết quả đạt được thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng kết nạp Đảng và đảng viên; tăng cường rà soát, sàng lọc đảng viên, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng chính sách hỗ trợ cấp ủy trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; sửa đổi, bổ sung nội dung một số quy định về công tác cán bộ...

leftcenterrightdel
 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công việc của các cấp ủy Đảng, Ban Tổ chức 12 tỉnh, thành phố trong khu vực thời gian qua đã nỗ lực vượt qua khó khăn do dịch bệnh, tham mưu cho cấp ủy để thực hiện tốt và hoàn thành số lượng lớn các nhiệm vụ.

Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng những kết quả của tỉnh Hải Dương đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm; những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, khối lượng công việc về công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian tới rất lớn, trong đó có việc xây dựng và hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII) “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; triển khai Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21-2-2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Vì vậy, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy cần tập trung quán triệt, cụ thể hóa tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương. Ban Tổ chức các cấp ủy là cơ quan tham mưu giúp việc phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc các quy định để triển khai hiệu quả các văn bản của Trung ương, đặc biệt là việc thực hiện luân chuyển cán bộ, luân chuyển để đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo và tạo sự đồng bộ, mạnh mẽ hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy cần tập trung triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); tổng kết, sơ kết các đề án, nghị quyết, kết luận của Trung ương. Quá trình triển khai, thực hiện cần kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, vướng mắc để tham mưu cấp ủy cùng cấp và cấp trên chỉ đạo giải quyết; tham mưu thực hiện, nhân rộng các mô hình hiệu quả, sáng tạo.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy cần tiếp tục đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ.

Về vấn đề biên chế, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, sau khi có hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy cần có hướng dẫn cụ thể và phân bổ biên chế hợp lý. Đối với những biên chế làm việc không quan trọng có thể chuyển sang hợp đồng để dành biên chế cho những người làm công tác chuyên môn./.

 

Nhóm PV
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực