Nắm chắc dư luận để kịp thời định hướng, tạo sự đồng thuận xã hội

Thứ năm, 16/11/2023 15:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Kiên Giang cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Nắm chắc tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời chỉ đạo định hướng, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trong buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang sáng 16/11 về tình hình xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn làm Trưởng đoàn.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thùy Trang)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương.

Bên cạnh đó, địa phương cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII của Trung ương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, khả thi. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng tới cán bộ, đảng viên. Nắm chắc tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân để kịp thời chỉ đạo định hướng, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội.

Đồng chí Lại Xuân Môn cũng đề nghị tỉnh Kiên Giang quan tâm chỉ đạo, tiến hành tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại Kiên Giang, góp phần tham gia xây dựng nội dung Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Đề nghị tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền; quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tốt các sự kiện về thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế trong thời gian sắp tới.

Rà soát, nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW cho phù hợp với tình hình mới và đặc điểm, thực tế của địa phương; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động, tích cực phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc.

leftcenterrightdel
 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình (đứng) phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Thùy Trang)

Thực hiện nghiêm các quy định của Ban Bí thư: Quy định số 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quy định số 100-QĐ/TW, Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, lãnh đạo nhà xuất bản và lãnh đạo cơ quan báo chí.

Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn công tác cũng đã có những chia sẻ, đóng góp ý kiến để địa phương trong thời gian tới triển khai các nghị quyết của Đảng hiệu quả hơn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lại Xuân Môn và ý kiến góp ý của các đồng chí trong Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác để tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đồng thời, đồng chí Đỗ Thanh Bình cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ban, ngành có liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trong đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai, quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy trên các lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục theo dõi, định hướng hoạt động thông tin truyền thông, văn hóa, văn nghệ của tỉnh.

Theo báo cáo của Thường trực Tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống. Cho tới thời điểm nay, đã có nhiều chỉ tiêu mà địa phương đã đạt và vượt tiến độ, nhiều chỉ tiêu đạt khá so Nghị quyết đề ra…

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức trong Đảng bộ được tăng cường và mang lại hiệu quả tích cực. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được chú trọng thực hiện khá tốt. Trong đó, ngành tuyên giáo của tỉnh luôn chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh./.

 

 

 

V.Lê-Thùy Trang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực