Tại Hội nghị, đại diện các Sở: Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã thông tin về thực trạng diễn biến và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; việc đảm bảo cách ly theo dõi người từ vùng có dịch bệnh về; tình hình xâm nhập mặn đối với ngành nông nghiệp và đời sống người dân; những giải pháp phòng chống thời gian tới.

leftcenterrightdel
Đại biểu tham dự tại điểm cầu chính  tại Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đại diện Sở Y tế đề nghị người dân cần hết sức bình tĩnh, không chủ quan, cũng không quá hoang mang. Đối với tình hình xâm nhập mặn, có thể đánh giá mặn xâm nhập bất thường hơn so với những năm trước đây, xuất hiện sớm, độ mặn lên rất cao vượt đỉnh mặn kỷ lục năm 2016, xâm nhập sâu nhất là phía sông Hậu, diện ảnh hưởng rộng. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành nông nghiệp, nhờ có bước chủ động sớm trong phòng, chống nên tổng thể thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn dự kiến thấp hơn nhiều so với mùa khô năm 2015-2016.

 Cũng tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai quán triệt Quy định số 1047-QĐ/TU, ngày 21/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc “Kiểm soát quyền lực trong cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; …

 Đại biểu tham dự đề nghị các cấp, các ngành, nhất là lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tăng cường tuyên truyền thuyết phục vận động người dân cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19; thông tin đầy đủ về tình trạng xâm nhập mặn hiện nay để người dân có tư thế thích ứng; đồng thời, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh, thiên tai, … làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

 Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Nghị quyết 35 –NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và một số nội dung khác. Về công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, cần chú trọng tuyên truyền việc xây dựng văn kiện, ý kiến đóng góp của Nhân dân nhằm tạo khí thế sinh hoạt chính trị sâu rộng./.

Phạm Quang Chiến