Nghiên cứu triển khai “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Thứ năm, 22/12/2022 14:30
(ĐCSVN) – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Triển khai vận hành 2 phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” và “Sổ tay điện tử đảng viên”…
leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. 

Sáng 22/12, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo hội nghị.

Thành lập 99 tổ chức Đảng, kết nạp mới 894 đảng viên

Năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Hà Nội tích cực đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tập trung cao độ triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2022.

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã hoàn thành 14/14 nhiệm vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ TP đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu ban hành 1 nghị quyết, 1 chương trình, 1 đề tài, 10 đề án, 20 quy chế, quy định và 4 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ban đã chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm sâu đối với 29 tập thể, cá nhân; phối hợp tham mưu thành lập 3 đoàn kiểm tra đối với 10 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy, 17 đảng viên về thực hiện Kết luận số 21 và Chương trình số 10 của Thành ủy.

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã tập trung tham mưu, triển khai Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong năm 2022, toàn thành phố thành lập 99 tổ chức Đảng (đạt 145,6%), kết nạp 894 đảng viên mới trong các doanh nghiệp (đạt 197,4%); thành lập 884 tổ chức, đoàn thể, với 59.364 đoàn viên, hội viên.

Đến nay, 30/30 quận, huyện, thị ủy đã thành lập được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp. Trong thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, toàn thành phố đã củng cố được 28/39 tổ chức cơ sở Đảng (đạt 71,8%), còn 11 tổ chức cơ sở Đảng (28,2%) cần tiếp tục củng cố.

Công tác đánh giá cán bộ dần đi vào nền nếp, thường xuyên và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Tính đến ngày 30/11/2022, toàn thành phố có 177.379 tài khoản dùng trên phần mềm đánh giá. Tỷ lệ đánh giá hằng tháng trên phần mềm đạt 95,68%. Đồng thời, đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn và cơ bản hoàn thành công tác đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Đến ngày 30/9/2022, đã có 17.332/17.332 chi bộ tổ chức đại hội (đạt 100%).

Đáng chú ý, trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã phối hợp tham mưu 5 Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đối với 15 tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ thành phố về thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy, các quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm; 3 Đoàn kiểm tra đối với 10 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy, 17 đảng viên về thực hiện Kết luận số 21 và công tác phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, Ban Tổ chức Thành ủy là đơn vị đầu tiên thuộc khối cơ quan Đảng, đoàn thể triển khai thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng với 3 chức danh theo Đề án 21 của Thành ủy…

Giảm đầu mối trung gian và tinh giản biên chế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, mặc dù trong năm 2022 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động, quyết liệt khắc phục khó khăn, tập trung triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng khối lượng lớn công việc được giao.

leftcenterrightdel
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể. 

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố tập trung khắc phục, như công tác đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các chương trình, nghị quyết, đề án của Trung ương, Thành ủy có mặt chưa được quyết liệt, kịp thời; một số nơi chưa quan tâm đúng mức, thiếu những giải pháp tích cực nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, nhất là tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự gương mẫu, vai trò nêu gương, phê bình và tự phê bình còn chưa cao, cá biệt có nơi còn để xảy ra vi phạm bị xử lý kỷ luật...

Về triển khai nhiệm vụ năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, tinh thần chung là tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, Chương trình số 01, Nghị quyết số 04 của Thành ủy. Trước mắt, Ban Tổ chức Thành ủy, các cấp ủy cần khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu, Ban Tổ chức Thành ủy và Ban tổ chức các cấp ủy cần quan tâm, tập trung tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết, quy chế, quy định, đề án của Trung ương và Thành ủy đã ban hành trong năm 2022 và những năm trước đó để sớm đưa các nghị quyết, quy định của Trung ương, Thành ủy đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố.

Đặc biệt, Ban cần tập trung tham mưu Thành ủy chỉ đạo, triển khai tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ. Tiếp tục triển khai đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian và tinh giản biên chế theo kế hoạch…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị, Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Triển khai vận hành 2 phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” và “Sổ tay điện tử đảng viên”…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Hà Nội đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; nhận Cờ thi đua và Bằng khen của UBND TP; Giấy khen của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội./.

Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực