Phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh

Thứ tư, 10/07/2024 14:45
(ĐCSVN) - Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương yêu cầu kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc, dư luận quan tâm. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh.

6 tháng: Thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng và 7.858 đảng viên

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.  

 Sáng 10/7, tiếp tục Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã phát biểu kết luận Hội nghị.

Hội nghị đã nghe 13 ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị và các điểm cầu. Các ý kiến đều đồng tình và nhất trí cao với báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2024; tập trung làm rõ kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của địa phương, đơn vị; kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc ban hành các quy định, hướng dẫn trong công tác kiểm tra, giám sát…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chuyển lời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới toàn thể Hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và gửi lời cảm ơn tới Ngành Kiểm tra Đảng trong những năm qua đã có nhiều đóng góp rất tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời đề nghị Ngành Kiểm tra Đảng, cán bộ Kiểm tra các cấp tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú cũng đã ghi nhận, đánh giá cao ngành Kiểm tra Đảng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm với một số kết quả nổi bật. Trong đó, UBKT các cấp đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao với khối lượng công việc rất lớn, chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên... Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp được kiểm tra, xử lý dứt điểm (như các vụ việc ở: Bộ Công Thương; Bộ Tài chính; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Thành phố Hồ Chí Minh; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các vụ việc liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC)…); những vụ việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời (như các vụ việc liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát...).

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá, UBKT các cấp đã kiểm tra 804 tổ chức đảng và 2.850 đảng viên, thi hành kỷ luật 143 tổ chức và 3.147 đảng viên. UBKT Trung ương đã kiểm tra 07 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 89 tổ chức và 135 đảng viên; trong đó có 39 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; qua kiểm tra, kết luận đã kiến nghị cho thôi giữ chức vụ đối với 05 cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kỷ luật 44 tổ chức đảng và 164 đảng viên, trong đó có 13 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, 17 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và 19 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang; cho thôi giữ chức vụ 19 đồng chí.

"Nhìn lại kết quả kiểm tra, xử lý kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là 6 tháng đầu năm 2024, chúng ta thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.”, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú khẳng định, kết quả đó đã có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn rất hiệu quả, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, không có việc tranh giành, đấu đá nội bộ như các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, bôi nhọ. 

Các đại biểu dự Hội nghị tại Cơ quan UBKT Trung ương. 

Nhấn mạnh đến phương hướng, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2024, trên cơ sở chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn Ngành cần nhận thức sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, tiếp tục đoàn kết, tích cực, chủ động, quyết tâm giành thắng lợi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của năm 2024. Trong đó, tiếp tục tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra năm 2024; xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Phối hợp, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội đảng bộ các cấp giao, đặc biệt là công tác thẩm định nhân sự. Trước mắt, tập trung hoàn thiện, tham mưu ban hành các Quy định về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; về cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý…

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu, đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc, dư luận quan tâm. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh.

"Tập trung kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quan tâm, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là đơn thư có liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa tới.", đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn Ngành thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nhất là các vụ việc, vụ án mới phát sinh vừa qua...

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết, UBKT Trung ương đã triển khai quyết định kiểm tra các tổ chức đảng ở 6 địa phương, đơn vị và có văn bản yêu cầu 14 ban thường vụ, UBKT tỉnh, thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng ở các địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án, gói thầu do Công ty Phúc Sơn, Công ty Thuận An thực hiện trên địa bàn.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị các ban thường vụ, UBKT tỉnh, thành ủy khẩn trương tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả về UBKT Trung ương để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề nghị các ban thường vụ, UBKT các tỉnh, thành ủy chủ động kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm liên quan đến các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.../.


 

Hiền Hòa - Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực