Phát huy sức mạnh đoàn kết, đưa Tiền Giang phát triển mạnh mẽ và vững chắc

Thứ tư, 29/05/2024 20:51
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - phát triển”, trong 2 ngày 28-29/5, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt trước Đại hội. (Ảnh: Báo Ấp Bắc)

Đại hội đã tập trung đánh giá những thành tựu trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 mà hệ thống MTTQ tỉnh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, dân chủ; Mặt trận và các tổ chức thành viên vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển.

Theo đó, hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động Nhân dân đóng góp trên 100.000 ngày công, nạo vét 912 tuyến kênh mương nội đồng; vận động 894 tỷ đồng phát triển giao thông nông thôn và các công trình công cộng; hiến trên 2,8 triệu m2 đất kiện toàn, kiến thiết hạ tầng nông thôn mới; xây dựng và nhân rộng 241 mô hình Khu dân cư tự quản, 1.750 tổ tự quản môi trường, 37 mô hình an ninh trật tự tại cơ sở...

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 360 Kỷ niệm chương, 99 Bằng khen cho 54 tập thể và 45 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tặng 561 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Đại hội đã Hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 82 người, trong đó, Ban Thường trực gồm 7 người. Ông Nguyễn Chí Trung tái cử chức Chủ tịch.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tặng 3 Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết tỉnh nhà từ năm 2019 - 2024. (Ảnh: Báo Ấp Bắc)

Ông Nguyễn Chí Trung cho biết, trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, nòng cốt trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường tuyên truyền, vận động, củng cố và nâng cao niềm tin Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cùng chung sức xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa, đưa Tiền Giang phát triển mạnh mẽ và vững chắc.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tập trung tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là Nghị quyết 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 28/6/2021 của Tỉnh ủy Tiền Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Mặt trận Tổ quốc các cấp; đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Qua đó, vận động mọi tầng lớp Nhân dân, các tôn giáo tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phát huy vai trò chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trong đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động.

Mặt khác, Mặt trận Tổ quốc các cấp chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ và vai trò Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài…

Trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đặt mục tiêu hàng năm có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn ở các địa phương được hỗ trợ, giúp đỡ; 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động…/.

Đức Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực