Phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo Bác

Thứ năm, 19/05/2022 09:26
(ĐCSVN) - Hà Nội đang cùng cả nước tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Đây cũng là dịp nhìn lại một năm Đảng bộ và nhân dân Thủ đô triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nổi bật là thành phố tập trung phát huy vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác.

Sáng tạo, linh hoạt

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ và Kế hoạch số 58-KH/BTGTƯ ngày 27-8-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU (ngày 21-9-2021) yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, địa phương. Trong đó, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tổ chức nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc nội dung chuyên đề toàn khóa, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thủ đô phồn vinh, hạnh phúc, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức.

leftcenterrightdel
Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân của Hà Nội được biểu dương, khen thưởng. 

Trong một năm qua, các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TƯ ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô.

Việc triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 39-KH/TU của Thành ủy trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị nhằm thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục phát hiện và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, là những bông hoa đẹp có sức lan tỏa, tác động lớn trong giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

 Trong năm qua, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, xác định tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ phải tạo được đột phá ở 3 nội dung: Thứ nhất là, đổi mới việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ hai là, đổi mới và thể hiện đột phá trong việc “làm theo”. Thứ ba là, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVII) để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Những kết quả đạt được bước đầu sau một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 39-KH/TU của Thành ủy đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả vượt bậc. Nhờ kiểm soát tốt dịch Covid-19, các hoạt động của Thủ đô dần được hồi phục, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho đời sống nhân dân.

leftcenterrightdel
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Hà Nội giàu đẹp, hiện đại, văn minh, văn hóa.  

Đề cao và phát huy vai trò nêu gương

Trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 39-KH/TU của Thành ủy gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, triển khai thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy với 9 nhóm nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đề cao tính nêu gương, gắn bó mật thiết với nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đoàn kết, phát huy dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương.

Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, thực hiện “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục tình trạng độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân và các biểu hiện suy thoái, tiêu cực. Đồng thời, gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã đi xa, nhưng di sản Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta vô cùng đồ sộ và quý giá. Trong đó tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta, nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, đặc biệt là với mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, qua đó góp phần xây dựng Hà Nội giàu đẹp, hiện đại, văn minh, văn hóa./.

Bùi Huyền Mai
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực