Cho biết về công tác triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan, đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi chia sẻ: Trước khi có Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai, thực hiện khá hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại nhiều nơi, nhiều cơ quan, đơn vị, việc học và làm theo Bác Hồ đã trở thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nhiều tấm gương, mô hình điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được nhân rộng. Đây là nền tảng, cơ sở để Quảng Ngãi tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
Trên cơ sở Kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo, cụ thể hoá việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện. Trong đó, việc tổ chức học tập được triển khai nghiêm túc, nhận thức sau học tập của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên… chuyển biến tích cực.

 

Cùng với việc tập trung chỉ đạo, triển khai Chỉ thị 05 sâu rộng trong nội bộ Đảng và nhân dân, 

Tỉnh uỷ Quảng Ngãi còn phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương tổ chức nhiều hội thảo, toạ đàm

 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Cùng với tổ chức học tập, quán triệt, cấp uỷ các cấp và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng đã chỉ đạo các tập thể và cá nhân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn khoá (2016-2020) và từng năm. Trong đó tập trung vào những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân; nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; gắn với đó là tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đến nay, sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, tiêu tiểu như:  Huyện uỷ Bình Sơn, Huyện uỷ Ba Tơ chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn tổ chức chào cờ, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào sáng tuần đầu của đầu tháng, qua đó lồng ghép những mẩu chuyện kể về đạo đức, phong cách Bác Hồ. Huyện uỷ Bình Sơn vận động hàng ngàn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn đóng góp, xây dựng 40 “Ngôi nhà cấp uỷ” cho các đối tượng người có công, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội Cựu chiến binh tỉnh vận động hội viên hiến gần 6.216m2 đất và đóng góp 17.123 ngày công xây dựng nông thôn mới; tham gia tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sỹ đưa vào nghĩa trang liệt sỹ....

Cùng với các mô hình trên, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đã xây dựng nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa như: “Nồi cơm tình thương”, “Thanh niên tiết kiệm vì ngày mai lập nghiệp”; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân các vùng khó khăn…Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động tiết kiệm, đóng góp giúp đỡ phụ nữ nghèo, xây dựng “mái ấm tình thương” giúp hội viên phụ nữ vượt quan khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào hỗ trợ, xây mới và sửa chữa nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho 21 đoàn viên khó khăn về nhà ở…

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định về quy định trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và tổ chức cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ký cam kết thực hiện; chỉ đạo các cấp uỷ tiếp tục thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp uỷ với nhân dân, qua đó góp phần giải quyết một số vụ việc nổi cộm, bức xúc của nhân dân; đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2017), để đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan toả đến các địa phương, cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề với chủ điểm “Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên. Kết quả, đã có 850 chi bộ trên địa bàn toàn tỉnh triển khai, thực hiện, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức trách nhiệm của đảng viên và tập thể chi bộ về thực hành theo phong cách Hồ Chí Minh. 

Qua học tập và làm theo Bác, nhiều phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua 

xây dựng nông thôn mới được nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai mang lại hiệu quả thiết thực

Bên cạnh công tác triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, các cơ quan có liên quan tại Quảng Ngãi đã phối hợp dự và giám sát các đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề trực tiếp tại 24 chi bộ; chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể của tỉnh xác định kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp uỷ, địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo Phó Bí Thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Quang, trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh chưa nhận thức đầy đủ, thiếu tự giác, thiếu sự chủ động và lúng túng trong xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác; chưa liên hệ sát với chức trách, nhiệm vụ được giao và cụ thể hoá việc học tập, làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Việc xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ tại một số cơ quan hành chính chưa cụ thể, đầy đủ… Đây là những hạn chế, tồn tại mà trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi sẽ tập trung chỉ đạo khắc phục, góp phần đưa việc học và làm theo Bác đi vào thực chất và thiết thực hơn.

 

 

Bài, ảnh: Đình Tăng