Quảng Ninh: Học Bác trở thành hành động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên

Thứ tư, 12/05/2021 09:22
(ĐCSVN) – Đó là chia sẻ của đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh.
leftcenterrightdel
Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh. 

Phóng viên: Thưa đồng chí, thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai như thế nào?

Đ/c Vi Ngọc Bích: Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương “về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã sớm ban hành Kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị  tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Chỉ thị giai đoạn 2016 – 2021. Theo đó, 20/20 đảng bộ trực thuộc tỉnh ban hành Kế hoạch sơ kết và tổ chức hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05 lồng ghép với các hội nghị của Ban Thường vụ và một số hội nghị chuyên đề khác; quan tâm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác của địa phương, đơn vị.

Đến ngày 30/3/2021, trên cơ sở báo cáo của 20/20 đảng bộ trực thuộc tỉnh, Tỉnh đã tham mưu hoàn thiện báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gửi Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tỉnh cũng lựa chọn đề xuất 02 tập thể gồm: Đảng bộ Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh và Đảng uỷ xã Việt Dân, thị xã Đông Triều và 03 cá nhân gồm: đồng chí Sằn Chi Nàm, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên; đồng chí Trần Mạnh Tiến, Tổ trưởng sản xuất, Bí thư Chi đoàn Phân xưởng Khai thác 5, Đảng bộ Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Viên chức biệt phái, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Hạ Long là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021 đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen.

Tỉnh cũng lựa chọn, giới thiệu 5 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để tham dự Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2021 gồm: Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu; đồng chí Đinh Thị Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Cẩm Hồng, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí; đồng chí Phạm Đức An, Tổ trưởng sản xuất, Công trường Kiến thiết cơ bản 2, Công ty CP Than Hà Lầm, Vinacomin; đồng chí Tạ Hương Giang, Giáo viên trường THCS Hoà Lạc, thành phố Móng Cái; đồng chí Nguyễn Thị Sâm, thôn Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà.

Phóng viên: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết những kết quả cụ thể của việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh?

Đ/c Vi Ngọc Bích: Tỉnh chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ đảng viên; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

Đã chỉ đạo ban hành và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”. Ban hành các quy định để triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chú trọng các giải pháp mang tính phòng ngừa; xây dựng các quy chế, cơ chế giám sát về tham nhũng, suy thoái chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị, cụ thể là: Quy định số 04-QĐ/TU của Tỉnh ủy “Về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên”; Quy định số 06-QĐ/TU của Tỉnh ủy về việc “Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)”. 

leftcenterrightdel
Đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều tấm gương hy sinh thầm lặng của các lực lượng tuyến đầu đã giúp tỉnh Quảng Ninh giữ vững an toàn, an ninh và cuộc sống bình yên cho nhân dân. 

Ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU “về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới” góp phần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nguy cơ đe dọa trực tiếp đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng; nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm ban hành các quy định, xây dựng cơ chế nhằm tăng cường trách nhiệm, tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện cơ chế nêu gương, cụ thể: Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và xây dựng cơ chế đánh giá việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý như: Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng cơ chế, tổ chức thực hiện; triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành TW Đảng. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng coi trọng hiệu quả, kết quả, sản phẩm cụ thể; quan tâm cấp cơ sở và những người thực hiện trực tiếp.

Ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09/3/2018 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Trong đó, yêu cầu mỗi ngành, đơn vị phải xây dựng tiêu chí về con người làm chuẩn mực để thực thi nhiệm vụ. Các cấp ủy, chi bộ đã lồng ghép nội dung thực hiện vào sinh hoạt định kỳ chi bộ, qua đó có nhận xét, đánh giá mức độ thực hiện của từng cá nhân, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh cũng đã xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức ngành tuyên giáo: Đoàn kết đổi mới - Dân chủ kỷ cương - Kiên định lập trường - Nêu gương, trách nhiệm; Bám sát thực tiễn - Kiên quyết đấu tranh - Bản lĩnh trung thành -  Nâng cao lý luận.

Tỉnh ủy quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiêu biểu: Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức giám sát tại 38 trên tổng số 789 chi, đảng bộ cơ sở và 20 đảng bộ trực thuộc việc thực hiện cam kết của tổ chức đảng, đảng viên về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW; Năm 2020, đã thực hiện tổ chức giám sát về kết quả 3 năm thực hiện Quy định số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại 13/20 đảng bộ trực thuộc và 26 chi, đảng bộ.

Trong 5 năm, các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tiến hành 198 cuộc giám sát việc thực hiện cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”. Hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở đều quan tâm, coi trọng chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nhận thức và việc làm có nhiều chuyển biến rõ nét; cán bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần gương mẫu, tự phê bình, nhận khuyết điểm, thực hành tiết kiệm; chống lãng phí, tham ô, tham nhũng. Tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, ý thức trách nhiệm trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

Phóng viên: Thưa đồng chí, một trong những mục tiêu trọng tâm của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là chuyển thành hành động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong cuộc sống, học tập và lao động hằng ngày, điều đó được thể hiện như thế nào tại Quảng Ninh?

Đ/c Vi Ngọc Bích: Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hàng năm, cấp ủy các cấp đều xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung chỉ đạo cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo, khắc phục những tồn tại, hạn chế (sau kiểm điểm cuối năm), đề ra các biện pháp khắc phục có thời gian và mức độ hoàn thành cụ thể. Quý I hằng năm, các chi, đảng bộ phải hoàn thành kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề trong năm; cán bộ, đảng viên phải hoàn thành bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và đăng ký việc làm theo. Đối với người đứng đầu, người giữ cương vị lãnh đạo, quản lý chọn việc đăng ký làm theo phải cụ thể, thiết thực gắn với nội dung chuyên đề từng năm gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, đồng thời gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao tại địa phương, đơn vị và có giải pháp cụ thể. Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng cam kết, kế hoạch cá nhân (Trong đó: Cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy nào quản lý trực tiếp thì cam kết với cấp ủy cấp đó. Cam kết của đảng viên không giữ chức vụ gửi về chi, đảng bộ cơ sở; chi bộ lập danh sách báo cáo đảng bộ theo phân cấp quản lý. Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên lưu giữ cam kết để theo dõi, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thuộc diện Trung ương quản lý gửi bản cam kết về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

leftcenterrightdel
Nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. 

Các cấp, ngành mạnh dạn tập trung vào những việc mới, việc khó; cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm hơn, nâng cao bản lĩnh chính trị; chấn chỉnh tác phong, lối sống, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố (niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được nâng lên từ 73,3% năm 2016 lên 79% năm 2017; 85,1% năm 2018; 96,1% năm 2019; 95,21% năm 2020). 

Tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng và xã hội đã góp phần giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân: Cuộc thi 90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam; Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2018 với chủ đề “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”; Hội thi kỹ năng nghiệp vụ của Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu phố thu năm 2019. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị với chủ đề “Quảng Ninh - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm”; kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra thăm quân và Nhân dân đảo Cô Tô (09/5/1960 - 09/5/2021)…

Chỉ đạo đưa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng đi vào nề nếp và thực chất hơn. Ngoài tài liệu chuyên đề của Trung ương, bản tin Sinh hoạt chi bộ của Tỉnh ủy có chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, định kỳ hằng tháng đều đăng các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và những điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức biên soạn cuốn sách “Ngàn hoa dâng Bác” giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 – 2020; cuốn sách “Quảng Ninh 30 năm đổi mới cùng đất nước (1986 – 2016)” phản ánh kết quả, nỗ lực phấn đấu lao động, sản xuất, hy sinh bảo vệ thành quả cao cả của tất cả các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Điểm mới là việc chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ được Tỉnh chỉ đạo duy trì định kỳ vào sáng thứ Hai hằng tuần ở 100% cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên về tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Do đó, có thể thấy rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bước đầu đã chuyển thành hành động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh trong cuộc sống, học tập và lao động hằng ngày.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn!

Hiền Hòa (thực hiện)
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực