leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Sáng 25/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ thành phố (TP).

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chủ trì và trực tiếp thông tin, quán triệt Nghị quyết.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong… cùng lãnh đạo cấp ủy 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, 579 đảng bộ xã, phường, thị trấn; các báo cáo viên TP, với tổng số gần 12.000 cán bộ các cấp.

Trao đổi về nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cán bộ chủ chốt TP là chủ thể chính đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Vì thế, chỉ có hiểu sâu từng nội dung Nghị quyết mới có thể cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện đúng; nếu không nắm vững, thì thậm chí còn làm chệch hướng. Do đó việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện Nghị quyết trong cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã quán triệt, nêu bật tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết được thể hiện trong chủ đề Đại hội, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và 5 bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ TP; đặc biệt là phân tích kỹ về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045; 20 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá; 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, giải quyết những vấn đề càng phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau, càng phải bàn bạc thật kỹ, không được duy ý chí, nhưng một khi đã quyết thì phải làm và nhất định không lùi bước. Đây chính là tinh thần, bài học giúp thành phố chỉ đạo xử lý hiệu quả vụ vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 8B Lê Trực và những vấn đề phát sinh liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn vừa qua.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm kỳ mới, các cấp ủy và từng cán bộ chủ chốt thành phố quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm xuyên suốt của Đảng: “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.

leftcenterrightdel

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ quán triệt Nghị quyết tại hội nghị.

Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra cho cả nhiệm kỳ và mục tiêu thành phố xác định cho năm 2021 rất nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt thành phố sau khi quán triệt Nghị quyết Đại hội phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành các chương trình công tác, kế hoạch, đề án để thực hiện đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh báo cáo về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Chương trình nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc phương châm Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và những nội dung Nghị quyết Đại hội tới toàn bộ các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã; đặc biệt là tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp… Đồng chí đề nghị Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND các cấp bắt tay ngay vào hành động quyết liệt theo tinh thần chủ đề năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết./.

Thu Hà