Quyết tâm làm trong sạch Đảng qua việc xử lý, kỷ luật đảng viên

Thứ ba, 03/05/2022 21:32
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Từ đầu nhệm kỳ tới nay, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương đã tổ chức 14 kỳ họp với những kết luận xử lý và kiến nghị xử lý kỷ luật xác đáng, nghiêm minh; nhiều vụ việc nghiêm trọng, nóng, mới thu hút sự chú ý của dư luận được phát hiện và xử lý kịp thời… Đây là những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian gần đây.
leftcenterrightdel
Kỳ họp thứ 12 Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: HH) 

 

Tăng thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra các cấp

Theo đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT), ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBKT Trung ương đã tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng bảo đảm khoa học, đồng bộ, khả thi. Trong đó, tập trung vào việc hoàn thiện các nguyên tắc, phương pháp, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát. Nội dung các quy định vừa có tác dụng giáo dục, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, vừa là căn cứ để phát hiện và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

UBKT Trung ương đã kịp thời tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy chế làm việc của UBKT Trung ương khóa XIII; Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng thay thế Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII hướng dẫn thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/TW của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

UBKT Trung ương ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, hướng dẫn thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; Báo cáo Bộ Chính trị về việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 17/5/2021…

Đặc biệt, ngày 18/4 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Kết luận này chính là sự kế thừa Kết luận số 72-KL/TW ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 và sự phát triển có tính cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, có nhiều cơ sở để UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi hơn, rõ ràng hơn và tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, UBKT Trung ương chủ động tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương hoàn thiện cơ chế, phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

UBKTTW tiếp tục rà soát, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho phù hợp với thực tiễn, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện. UBKT Trung ương đang tiến hành sửa đổi, bổ sung để ban hành bộ quy trình nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy và bộ quy trình kiểm tra, giám sát cho UBKT các cấp để áp dụng thống nhất trong toàn Ngành.

Việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo hướng ngày càng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ vận dụng. Qua đó, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT từng bước đổi mới phương pháp công tác, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và tiết kiệm thời gian, công sức và kinh phí. Phương pháp kiểm tra, giám sát được cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đổi mới, hoàn thiện, tăng cường hơn và được tổ chức, phối hợp chặt chẽ. Bên cạnh việc sử dụng linh hoạt các phương pháp cơ bản trong công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp chú trọng công tác nắm tình hình trước khi quyết định kiểm tra, đổi mới phương pháp “thẩm tra, xác minh”...

UBKT các cấp được tăng thẩm quyền, được kiện toàn về tổ chức và cán bộ; cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, hợp tác quốc tế về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng, chống tham nhũng có sự đổi mới và tiến bộ. Việc phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng và cơ quan, cá nhân liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chuyển biến tích cực, thường xuyên, chặt chẽ hơn.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: HH) 

Tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, UBKT Trung ương đã kiến nghị, tham mưu Ban Bí thư ban hành kịp thời Quy chế phối hợp với các tổ chức có liên quan, đồng thời tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm đối với các quy chế phối hợp trước đây (năm 2021, Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước với UBKT Trung ương trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng). Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đối tượng, những việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

UBKT Trung ương cũng chủ động tham mưu và kiến nghị việc thực hiện cơ chế chỉ đạo phối hợp trong xử lý sai phạm đối với đảng viên: Đó là phối hợp giữa UBKT với cơ quan điều tra, thanh tra, kiểm toán, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân để thực hiện trong việc xử lý đảng viên vi phạm pháp luật trong các vụ án, vụ việc, không chờ có kết luận thanh tra, kiểm toán, điều tra; chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho cơ quan điều tra để khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ kết thúc quá trình kiểm tra, giám sát; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Căn cứ các quy chế của Trung ương và cấp ủy cấp trên, ban thường vụ các cấp đã chỉ đạo xây dựng và ban hành các quy chế phối hợp giữa UBKT cùng cấp với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Với sự chủ động của UBKT Trung ương trong việc nghiên cứu, tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã giúp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng từng bước được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những khâu, mắt xích trọng yếu; xử lý một việc mà được nhiều việc, một người mà cảnh báo, răn đe, giáo dục được nhiều người. Đồng thời công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thực hiện theo hướng làm rõ sai phạm đến đâu, kết luận, xử lý đến đó, không có “vùng cấm”, không “có ngoại lệ”; công tác kiểm tra đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước.

14 kỳ họp và những kết luận xác đáng, nghiêm minh và nhân văn

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, UBKT Trung ương đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao với một khối lượng công việc rất lớn. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên được tập trung thực hiện với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời; nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng, phức tạp được kiểm tra, kết luận trong thời gian rất ngắn, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Việc thi hành kỷ luật cơ bản bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; qua kiểm tra, giám sát kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giúp tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; kịp thời kiến nghị các cơ quan có liên quan thu hồi, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các nghị quyết, quyết định, quy định, văn bản không đúng quy định; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, chứng minh sự quyết tâm của Đảng trong cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp 14 kỳ với nhiều nội dung được kết luận xử lý kỷ luật hoặc kiến nghị xử lý kỷ luật rất nghiêm minh, công tâm, khách quan và cũng hết sức nhân văn.

Trong năm 2021, UBKT Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 tổ chức đảng (tăng 122% so với năm đầu nhiệm kỳ XII) và 08 đảng viên. Qua kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật 06 tổ chức đảng và 20 đảng viên; yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 13 tổ chức đảng và 63 đảng viên.

Chỉ tính riêng trong quý I/2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rất kịp thời, nghiêm túc, với quyết tâm cao. Qua đó 26 tổ chức đảng với 1.017 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 05 tổ chức đảng và 21 đảng viên, trong đó có 14 đồng chí thuộc diện Trung ương quản lý.

Nội dung kiểm tra tiếp tục đi vào những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội như: Quy chế làm việc; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng dự án; quản lý vốn, tài sản nhà nước; mua sắm trang thiết bị y tế; công tác xét xử; chống buôn lậu và gian lận thương mại; thực hiện trách nhiệm nêu gương; thị trường chứng khoán…

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I diễn ra ngày 25/4/2022. (Ảnh: HH) 

Trong 14 Kỳ họp của UBKT Trung ương, nhiều tướng lĩnh trong ngành công an, quân đội đã bị kỷ luật với những vi phạm nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của cá nhân, tổ chức, gây mất niềm tin trong Nhân dân. Một số lĩnh vực mới như: chứng khoán, bất động sản, chơi bạc công nghệ… đã bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời đưa ra những mức xử lý thích đáng. Một số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng vi phạm tới mức phải xử lý kỷ luật cũng đã được nêu rõ trong các kết luận của UBKT Trưng ương. Một số Ban Thường vụ đã bị kỷ luật bởi liên quan tới trách nhiệm để xảy ra vi phạm tại cơ quan, đơn vị mình

Đổi mới trong công tác thi hành kỷ luật được thể hiện tại Kỳ họp thứ 14 vừa qua khi có quyết định thay đổi hình thức kỷ luật khiển trách bằng hình thức cảnh cáo đối với các cá nhân tuy có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, song các đồng chí đã thẳng thắn đấu tranh với những việc làm sai trái; chủ động, kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng; trong quá trình kiểm tra, kiểm điểm đã cầu thị, nghiêm túc, nhận vi phạm, khuyết điểm, tự nhận hình thức kỷ luật. UBKT Trung ương quyết định không thi hành kỷ luật các đồng chí Quách Cường và Hồ Mỹ Hòa, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)…

Góp phần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Từ các kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương, cùng với sự phối hợp của các cơ quan chức năng, nhất là Quân đội, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Ban Nội chính đã góp phần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.264 vụ/2.038 bị can, truy tố 742 vụ/1.594 bị can, xét xử sơ thẩm 737 vụ/1.567 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ (trong đó, khởi tố mới 125 vụ án, 259 bị can về tội tham nhũng). Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 04 vụ án/23 bị can, khởi tố mới 07 bị can trong 03 vụ án, khởi tố bổ sung tội danh 04 bị can trong 02 vụ án; kết thúc điều tra, điều tra bổ sung 05 vụ án/134 bị can; truy tố 03 vụ án/34 bị can; xét xử sơ thẩm 02 vụ án/14 bị cáo, xét xử phúc thẩm 01 vụ án/04 bị cáo.

Nhiều vụ việc mới, nóng, phức tạp được xử lý nghiêm minh. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp như: Vụ án “Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng. Vụ án “Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan có liên quan. Vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn FLC. Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Đã khởi tố 08 cán bộ diện Trung ương quản lý (01 thứ trưởng; 01 nguyên thứ trưởng; 01 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; 05 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang)…

Sau hơn 1 năm kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói riêng, ngành Kiểm tra Đảng nói chung đã thực hiện hoàn thành nhiều nội dung công việc được giao, hiện thực hóa quyết tâm của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương trong việc quyết tâm làm trong sạch Đảng, thể hiện tính nghiêm minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thi hành kỷ luật Đảng, đem lại niềm tin trong Đảng và trong Nhân dân.../.

Hiền Hiền
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực