Sơn La với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở

Thứ hai, 17/10/2022 09:35
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông tin tưởng, với những tư liệu mới, nhận thức mới, những kinh nghiệm từ thực tiễn được trình bày tại Hội thảo sẽ góp phần đánh giá đầy đủ và sâu sắc hơn về thực trạng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cơ sở ở Sơn La...

Sáng 17/10, tại Hội trường Tỉnh ủy Sơn La, Tỉnh ủy Sơn La phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Sơn La với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở”. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Đoàn Minh Huấn Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì Hội thảo.

Cùng chủ trì có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La và đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Dự Hội thảo có các đồng chí đại biểu đại diện lãnh đạo Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các nhà khoa học; các đồng chí thường trực các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện ủy, thành ủy.

leftcenterrightdel
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu khai mạc tại Hội thảo. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nêu rõ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là tiền đề quan trọng chi phối tính chất, mục tiêu, nhiệm vụ, hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị là minh chứng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trên thực tế, là thước đo năng lực, uy tín, vai trò, vị thế của Đảng cầm quyền. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thể hiện qua hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông khẳng định, công tác xây dựng và chỉnh đốn luôn được Đảng đặc biệt quan tâm, có sự nhất quán trong kế thừa và phát triển đường lối, chủ trương phù hợp với mỗi giai đoạn, thời kỳ, đặc biệt là trong những nhiệm kỳ gần đây.

Xét về cả phương diện lý luận và thực tiễn, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau; trong đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt, tạo động lực thúc đẩy xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo cơ sở vững chắc củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh giúp thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nhân lên sức mạnh của toàn Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông cho biết, đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc gồm 12 đảng bộ huyện, thành phố, 03 đảng bộ lực lượng vũ trang, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc. Toàn tỉnh có 606 tổ chức cơ sở đảng, 4.392 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở với tổng số 89.550 đảng viên, đến nay có 100% bản, tiểu khu, tổ dân phố có chi bộ.

Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững".

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/01/2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Quá trình triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực; nhiều cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" hằng năm trở lên đạt tỷ lệ cao, cơ sở yếu kém giảm; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, phát triển đảng viên… được quan tâm, chú trọng; nhiều cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn công tác.

leftcenterrightdel
Các đồng chí chủ trì và điều hành Hội thảo. 

Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh những năm vừa qua, đặc biệt trong 9 tháng đầu năm 2022: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 9,47% (tăng 2,12% so với kịch bản tăng trưởng đã đề ra; cao hơn GDP 9 tháng năm 2022 của nước (GDP cả nước tăng 8,83%)); thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.200 tỷ đồng, bằng 85% dự toán Trung ương giao, bằng 113% so với cùng kỳ (phấn đấu hết năm 2022 thu ngân sách đạt 4.550 tỷ đồng). Tổng huy động vốn tại địa phương 9 tháng đầu năm 2022 đạt 28.500 tỷ đồng, tăng 9,35% (tăng 2.479 tỷ đồng) so với 31/12/2021.

Lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặc biệt quan tâm; đời sống nhân dân ổn định. Thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 (đến hết năm 2022 tỉnh sẽ hoàn thành công tác xoá nhà tạm tại 06 huyện: Vân Hồ, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai, Mường La, Sông Mã, Bắc Yên).

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được ổn định; an ninh biên giới được đảm bảo và giữ vững. Duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là với 09 tỉnh của nước CHDCND Lào.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được quan tâm: Tỉnh đã tập trung xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, Nghị quyết, Kết luận thực hiện Nghị quyết Đại hội trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị; trong năm 2022, đã tổ chức đánh giá kết quả 01 năm thực hiện đối với các Đề án, Nghị quyết để đôn đốc việc thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Rà soát ban hành, sửa đổi các quy định về xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng như: Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Chỉ thị về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Kế hoạch về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; Quy định tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Đề án về "Xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030"...

Sơn La đã thành lập và đi vào hoạt động của BCĐ tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó Ban Chỉ đạo đã họp và đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo giải quyết đối với 03 vụ việc, vụ án. Đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 03 cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; xây dựng Kế hoạch luân chuyển; thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu và kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định; Ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình từ tỉnh đến cơ sở theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo trung ương với tinh thần "tự soi, tự sửa", thẳng thắn đánh giá những tồn tại hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cũng như công tác xây dựng chỉnh đốn đảng; ban hành Chỉ thị và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở (đến 10/10/2022 đã có 1.498/4.398 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở đại hội xong, đạt 35%)…

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cũng cho biết, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, tuy nhiên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở của tỉnh Sơn La vẫn còn những hạn chế nhất định. Khả năng vận dụng và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở có việc còn hạn chế; việc chấp hành chế độ, các nguyên tắc, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng của một số tổ chức cơ sở đảng có lúc, có việc chưa nghiêm, nội dung sinh hoạt chậm đổi mới; công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội hiệu quả chưa cao. Hệ thống chính trị ở cơ sở hiện nay có mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và vận động quần chúng.

Quán triệt sâu sắc tinh thần của Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhằm phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm khắc phục các hạn chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã xây dựng và ban hành Kế hoạch "Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị", trong đó có nội dung phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học: “Sơn La với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở”.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Hội thảo. 

Hội thảo nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh, Hội thảo khoa học này đề cập đến nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, đây là yêu cầu quan trọng hàng đầu, là đòi hỏi tất yếu trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng bộ, sự phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông tin tưởng rằng, với những tư liệu mới, nhận thức mới, những kinh nghiệm từ thực tiễn được trình bày trong các tham luận chính là những thông tin quý giá, sẽ góp phần làm rõ hơn, sâu hơn, có hệ thống và đầy đủ hơn về sự cần thiết, vị trí, vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời đánh giá đầy đủ và sâu sắc hơn về thực trạng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cơ sở ở Sơn La qua đó đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 46 bài tham luận của các các lãnh đạo, các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Báo chí Tuyên truyền, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và các đồng chí bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tại Hội thảo lần này, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích một số vấn đề lý luận, thực tiễn về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Các ý kiến thảo luận cũng đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La…/.

Hiền Hòa – Thương Huyền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực