Tân Uyên học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên

Chủ nhật, 05/07/2020 09:47
(ĐCSVN) - Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Thị xã (TX) Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp. Chính vì vậy, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực đưa địa phương ngày càng phát triển.

Một cuộc đối thoại giữa cư dân với lãnh đạo địa phương ở TX Tân Uyên

(Ảnh: Báo Bình Dương)

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW của Bô%3ḅ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước, Uỷ ban Nhân dân TX Tân Uyên đã xây dựng kế hoạch đổi mới lề lối làm việc, gắn với thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân”, mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”, thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Trong đó, TX đặc biệt quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “nhận hồ sơ và trả kết quả” đúng quy trình, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân, doanh nghiệp; đồng thời thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc...

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, một số địa phương, đơn vị đã tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân đối với thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức bằng nhiều hình thức như thực hiện lấy phiếu khảo sát sự hài lòng của nhân dân đối với công tác tiếp dân, thường xuyên kiểm tra thư góp ý của người dân, qua đó, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở khi cán bộ, công chức chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, gây phiền hà cho người dân; góp phần tạo sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân đối với sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả, Thị ủy Tân Uyên đã xác định nội dung đột phá để giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề bức xúc, nhạy cảm tại cơ sở, nhất là về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bô%3ḅ, đảng viên. Điều này thể hiện qua việc TX Tân Uyên tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn TX. Điển hình như đối thoại với nhân dân xã Thạnh Hội về “Giữ vững và nâng chất tiêu chí nông thôn mới trên lĩnh vực nông nghiệp với nội dung ứng dụng khoa học công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn sạch”; với nhân dân phường Tân Hiệp về “Tích cực hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp”...

Ngoài ra, 12/12 phường trên địa bàn thị xã đã đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường với nhân dân tại địa phương trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhìn chung, đa số người dân quan tâm các vấn đề về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đặc biệt là thu gom rác thải sinh hoạt, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Phước Khánh cho biết, thời gian qua việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở phường Tân Phước Khánh ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Có thể thấy, qua việc học tập, làm theo Bác, nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân về vị trí, vai trò và chức trách nhiệm vụ đã được nâng lên; gương mẫu chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Cán bộ, đảng viên của phường cũng là những người tiên phong gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, làm đường giao thông, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, các cán bộ, đảng viên của phường Tân Phước Khánh đã phát huy tốt tinh thần nêu gương để quần chúng noi theo. Nhờ đó, thời gian qua kinh tế - xã hội của phường Tân Phước Khánh liên tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Theo ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TX Tân Uyên, thông qua các buổi đối thoại, người dân đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với sự phát triển của địa phương, cũng như phản ánh những vấn đề nổi cộm, tồn tại hiện nay.Từ đó, các ngành chức năng kịp thời chấn chỉnh phong cách, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, cũng như đề ra các giải pháp, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân.

Có thể thấy, bằng việc cụ thể hóa các chuyên đề làm theo Bác ở TX Tân Uyên với những việc làm thiết thực “gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân”, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của cán bộ đảng viên, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong các cấp, ngành, đơn vị thời gian qua đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bồi đắp niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp tại địa phương này./..

K.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực