Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp

Thứ sáu, 17/03/2023 22:39
(ĐCSVN) – Hội thảo đã nghe đại biểu các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng và triển khai văn hoá doanh nghiệp tại đơn vị mình…
Hình ảnh tại Hội thảo. 

Ngày 17/3, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; cùng đại diện các Ban, Bộ, ngành.

Chủ trì Hội thảo gồm: đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam.

Cùng dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối DNTW, đại diện các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối, cán bộ chuyên trách phụ trách công tác tuyên giáo của các Đảng ủy trực thuộc.

Khai mạc Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Trung Hiếu cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng, nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các đảng ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; nhằm góp phần làm rõ thêm những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, Hội thảo được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam”, ra đời vào tháng 2/1943.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo. 

 Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến, tham luận tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Theo đó, tập trung làm rõ quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; kết quả thực hiện; những vấn đề đặt ra; những mô hình, cách làm hay về lãnh đạo, triển khai văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời đưa ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối trong thời gian tới.

Tham luận tại Hội thảo, đồng chí Trần Quang Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp Petrovietnam nhất trí cao đối với những nội dung trong 2 dự thảo. Trong đó, dự thảo Nghị quyết đã xác định được những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mang tính đặc trưng, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng VHDN trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối.

Đồng thời, đồng chí Trần Quang Dũng cũng chia sẻ về quá trình xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ Tập đoàn PVN. Việc triển khai xây dựng văn hóa PVN trong suốt thời gian qua đã tạo sự thống nhất, đồng thuận trong ý chí và hành động từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên. Trong đó, phải luôn coi trọng vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và người đứng đầu trong việc triển khai xây dựng VHDN, xem đây là yếu tố quyết định để việc triển khai và thực hiện đạt kết quả thực chất.

Hội thảo đã nghe đại biểu các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối DNTW tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng và triển khai văn hoá doanh nghiệp tại đơn vị mình. Các đại biểu cũng thống nhất cao với những nội dung trong 2 dự thảo. Trong đó, dự thảo Nghị quyết đã xác định được những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mang tính đặc trưng, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối. Đặc biệt, các tham luận cũng đề xuất các ý kiến nhằm tăng cường vai trò của các cấp ủy đảng trong xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện VHDN trong Khối DNTW” là thực sự cấp thiết, có lý luận và thực tiễn.

Đề án đã cho thấy rõ bức tranh toàn cảnh về Đảng bộ Khối DNTW; về thực trạng, những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện VHDN, văn hóa công sở; Đề án đã làm rõ được kết quả thực hiện và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về xây dựng và thực hiện VHDN, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người lao động; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về VHDN,...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cũng nhấn mạnh thêm, Đề án cần làm rõ hơn vai trò của VHDN công sở. Trong đó, cốt lõi của văn hóa công sở là đạo đức công vụ, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động có phẩm chất đạo đức tận tụy, có ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị. VHDN là đạo đức trong kinh doanh, ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành luật pháp trong sản xuất kinh doanh; giữ gìn thương hiệu vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng.

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW kết luận Hội thảo. 

Trong hệ thống các giải pháp về xây dựng VHDN cần đặc biệt coi trong đạo đức kinh doanh gắn với kỷ luật, kỷ cương trong từng doanh nghiệp; chú trọng công tác xây dựng đảng và đạo đức, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong xây dựng và tổ chức thực hiện VHDN; các cấp ủy đảng cần phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triẻn khai xây dựng các giải thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị; thực hiện các chuẩn mực văn hoá trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành…

“Đặc biệt, trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vai trò của VHDN ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Có thể nói, một doanh nghiệp muốn tìm vị thế trong thương trường và niềm tin yêu, sự mến phục trong lòng khách hàng, cũng như đội ngũ cán bộ, nhân viên thì việc xây dựng, duy trì và phát triển nền văn hóa doanh nghiệp vững mạnh là một yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công của doanh nghiệp”, đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến trao đổi, tham luận tại Hội thảo. Các ý kiến trao đổi, thảo luận đã làm rõ mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối trong thời gian qua đã góp phần cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở đi vào thực tiễn cuộc sống; tạo ra bản sắc riêng của từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Từ những kinh nghiệm, thông tin thu thập được tại Hội thảo, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Lê Văn Châu đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối cần bám sát đặc điểm, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ từng doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và thực hiện VHDN trong thời gian tới.

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội thảo để nghiên cứu, tham mưu trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết chuyên đề trong thời gian sớm nhất./.

Nguyễn Chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực