Đó là chỉ đạo của Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 04-6/8.

leftcenterrightdel

Đại biểu đại diện các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 3 chụp ảnh lưu niệm

cùng Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII đề ra. Trong đó, Đảng bộ Quân khu đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ xuất sắc, tiêu biểu như: Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng lên mạng mẽ, rõ rệt; thế trận quốc phòng - an ninh và thế trận lòng dân được củng cố; tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội các địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thao; điều chỉnh biên chế tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh; tăng cường kỷ luật, cải cách hành chính quân sự. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nâng cao đời sống bộ đội; công tác chính sách hậu phương quân đội được thực hiện đồng bộ, chất lượng tốt.

 Cùng với đó, Đảng bộ Quân khu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sự phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu với các tỉnh, thành ủy ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cán bộ, đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 Về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…

 Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu  thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm biên giới, biển đảo; duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Về xây dựng lực lượng, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Đảng ủy Quân khu quyết liệt thực hiện tổ chức lực lượng vũ trang Quân khu theo hướng tinh, gọn, mạnh giai đoạn 2020-2025, ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuyến biên giới, biển đảo. Tập trung xây dựng lực lượng thường trực cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao; nâng cao chất lượng tuyển quân, tuyển sinh quân sự đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục đột phá, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức diễn tập các cấp phải bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, sát thực tiễn. Xây dựng các cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh tiêu biểu về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức… tạo điểm nhấn mới về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì.

 Đại tướng Lương Cường cũng lưu ý, Đảng bộ Quân khu phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, giữ vững môi trường thuận lợi để các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ bản khu vực phòng thủ các địa phương và phòng thủ Quân khu vững chắc. Đồng thời, tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, cùng quân dân cả nước bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên đầu tiên Bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Chính ủy Quân khu được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phụ trách Tư lệnh Quân khu được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Bùi Công Chức được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu. Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần XI, các đồng chí trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao../.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh